Leerlingen Basisschool De Klimop Schepdaal op de fiets

Eind vorige week trokken 7 klassen uit Basisschool De Klimop Schepdaal hun helm en fluovest aan voor een voormiddag fietsen in onze mooie streek. Het oudercomité werkte voor de 2e keer dit schooljaar een fietstocht uit van 15 km in samenwerking met de school.

"Met dit initiatief we willen graag de kinderen extra kansen geven om fietsbehendiger te worden. Daarnaast is het een stimulans voor ouders en leerlingen om méér met de fiets naar school te komen", aldus Riet Vannyvel, verantwoordelijke voor de fietsacties van de werkgroep Duurzaamheid. We kunnen rekenen op een 20tal enthousiaste ouders, grootouders en vrijwilligers, om de verschillende klasbubbels in alle veiligheid te begeleiden op deze tochten."

In September tijdens de 'Week van de Mobiliteit' vinden er ook steeds fietsacties plaats in de Schepdaalse scholen."We organiseren een fietsapplaus, we zamelen fietsen in en herstellen die zodat ze ingezet kunnen worden tijdens de school en de begeleide fietstochten horen daar ook bij. Deze spreiden we over het schooljaar. Met deze positieve initiatieven willen we leerlingen, ouders en leerkrachten stimuleren om op een meer duurzame manier naar school te komen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?