Land van Halle en Asse heeft eindelijk vaste 'thuis'

In Halle is gisteren het gloednieuwe gebouw van het 'Land van Asse en Halle' officieel geopend. In dit Centrum voor Ambulante revalidatie (CAR) worden kinderen met onder meer mentale beperkingen ondersteund in hun ontwikkeling.

Op de officiële inhuldiging van het nieuwe gebouw langs de Ziekenhuislaan nam onder meer voorzitter Guy Tordeur het woord. Hij had het onder meer over een dag waar al heel lang naar uitgekeken werd, want het CAR had door de jaren heen al heel wat locaties, maar nooit een echte vaste 'thuis'.

Hij loofde heel wat mensen voor hun inzet, van het hele bouwteam tot minister Vandeurzen die financiële middelen voorzag en de eerste steenlegging bijwoonde. Onder meer ook het ziekenhuis, verschillende service-clubs en organisaties en verenigingen van het Land van Halle en Asse werden niet vergeten.

"Ook al was dit meer dan een “appeltje voor de dorst” hebben wij deze steun en onze dank daarvoor ook willen visueel voorstellen in een grote klever waarop een appelboom afgebeeld staat met daarop in elke appel de naam van al diegenen die financieel hebben bijgedragen", aldus Tordeur. "En ja, aan de vrucht, de appel in dit geval, kent men de boom, of nog, het karakter van de mens toont zich in zijn daden. De appel is een geliefkoosd beeld in de literatuur. Toegepast op de bouw van dit nagelnieuw revalidatiecentrum, zou je kunnen zeggen dat we nu blij zijn door de zure appel heen gebeten te hebben."

In het dankwoord gingen de gedachten van Tordeur onder meer ook uit naar  diegenen die er in de zeer moeilijke beginperiode ervoor gezorgd hebben dat het revalidatiecentrum in Halle is kunnen blijven bestaan en er zich verder heeft kunnen ontwikkelen. "Onze dank gaat daarbij naar drie vrienden die helaas reeds overleden zijn", klonk het. "Ik denk dan aan Jef D’haveloose, één van de gewezen voorzitters, en naar Eric Vander Smissen ( BBTK-secretaris en bestuurder) en naar Chris Terlaeken ( LBC-NVK secretaris en bestuurder ). Zij geloofden in het revalidatiecentrum en dit geloof heeft gemaakt dat we vandaag een goed werkend revalidatiecentrum hebben dat ten dienste staat van vele kinderen en jongeren. Ze verdienen alle drie postuum onze hulde en dank."

Wachtlijsten

Tot slot had Tordeur nog iets te vertellen over de naam 'Land van Halle en Asse'. "Het gebouw staat hier in Halle en ons werkgebied omvatte voorheen alleen de streek van Halle, maar sinds meerdere jaren werd ons werkgebied uitgebreid met de streek van Asse. We hebben dan ook de naam van ons revalidatiecentrum aangepast aan deze nieuwe situatie en we heten voortaan “ Centrum voor Ambulante Revalidatie van het Land van Halle en Asse'. Recent kregen we ook een capaciteitsuitbreiding van 30%. We zijn al jaren vrager voor deze uitbreiding. En wie een beleid dient te voeren moet voorzien indachtig zijn. Het gebouw is dus ook berekend op een capaciteitsverhoging van méér dan 30 %. Dat biedt mogelijkheden om verder te groeien in het bereiken van het aantal kinderen en jongeren. Dat is ook nodig. De vraag naar de zorg die we verlenen binnen het centrum neemt van jaar tot jaar toe. En de wachtlijsten worden almaar langer. Wij kijken er dan ook naar uit welk beleid de overheid de komende jaren zal ontwikkelen ten aanzien van de Centra voor Ambulante Revalidatie."

Vrijwilligers gezocht

De organisatie is steeds op zoek naar vrijwilligers. Wie interesse heeft kan contact opnemen: CAR, Ziekenhuislaan 35, 1500 Halle / Tel: 02/360.12.36 / revahalle@skynet.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?