Lagere school Huizingen gaat 80% energie besparen

De gemeente Beersel investeert 1,67 miljoen euro om haar patrimonium te verduurzamen. Ze sluit hiervoor een Energieprestatiecontract (EPC) af met Sweco/VINCI Facilities voor 10 jaar. Onder andere de lagere school van Huizingen zal volgens het gemeentebestuur 80% energie besparen dankzij een grondige renovatie. "Jaarlijks zal de gemeente in totaal 25,1% energie besparen, goed voor 98.747 euro, en 412 ton minder CO2 uitstoten, het equivalent van 20.000 nieuwe inheemse bomen", klinkt het.

Gemeenten zijn eigenaar van heel wat gebouwen. Veel van deze gebouwen zijn verouderd en verbruiken veel energie. De meeste gemeenten hebben niet de nodige financiële middelen om energiebesparende investeringen uit te voeren. Renovatie wordt dan ook vaak uitgesteld.

De provincie Vlaams-Brabant werkte daarom een vernieuwend coachingtraject uit om gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Ze koos daarbij voor het model van Energy Performance Contracting. Door het EPC-coachingtraject stimuleert de provincie Vlaams-Brabant EPC-projecten voor gemeentelijke gebouwen.

EPC-project

Binnen een EPC voert een Energy Service Company (energiebedrijf of ESCO) maatregelen door op het vlak van energie-efficiëntie en eventueel hernieuwbare energie. De gemeente heeft de contractuele garantie dat de voorziene energiebesparingen worden behaald én dat ze behouden blijven tijdens de duur van het contract. Met de inkomstenstroom, te danken aan de energiebesparing, worden de kosten van de gerealiseerde investeringen afbetaald. Op deze manier is het financiële risico voor de eigenaar van het gebouw, in dit geval de gemeente, beperkt.

Beersel op de eerste rij

Energieprestatiecontracten (EPC) zijn aan een opmars bezig sinds 2016 en de gemeente Beersel was de eerste gemeente in Vlaanderen die hiervoor interesse toonde in 2013.  Veerle Leroy, schepen van Energie, Patrimonium en Milieu: “Na een EPC-coaching traject gefinancierd en begeleid door de Provincie Vlaams-Brabant sloot de gemeente een overeenkomst met een gespecialiseerde facilitator: Energinvest. Energinvest onderhandelde het EPC-contract in opdracht van de gemeente. De samenwerking leidde uiteindelijk tot de aanstelling van een ESCO-consortium met Sweco en Vinci Facilities op 27 februari 2018 voor 10 jaar.”

“Ons motto ’VINCI Facilities draagt zorg voor gebouwen, eindgebruikers en het milieu‘ past perfect in het kader van het EPC-contract van de gemeente Beersel. VINCI Facilities is dan ook zeer verheugd dat de gemeente Beersel dit contract aan ons heeft toevertrouwd.”, benadrukt Patrick De Visscher, Energy Manager bij VINCI Facilities.

Besparing van 80% energie

Het is de eerste keer in Vlaanderen dat de energetische renovatie van de technische installaties van meerdere gebouwen gecombineerd wordt met de grondige renovatie van één van de gebouwen, in dit geval de lagere school van Huizingen. Dankzij de isolatie van het dak, de vervanging van ramen en deuren, de vervanging van de bestaande warmteopwekking door een condenserende gasketel, twee warmtepompen en een grondige relighting (TL-armaturen vervangen door LED), zal deze school 80% energie besparen. De rendabelere investeringen in de andere gebouwen maken de zware investering voor de grondige renovatie van de lagere school financieel mogelijk . Een mooi staaltje van kruisbestuiving.

Andere gebouwen die worden aangepakt zijn het Cultureel Centrum De Meent, de sporthallen van Beersel en Lot, het Woonzorgcentrum De Ceder en het OCMW-gebouw van Huizingen. De gebouwen behoren toe aan verschillende entiteiten: de gemeente zelf, het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), wat een mooi voorbeeld is van intragemeentelijke samenwerking.

Veerle Leroy: “Ondanks de mogelijkheid om de investeringen te laten voorfinancieren door de ESCO heeft de gemeente beslist de investering zelf te financieren. Dit bleek uiteindelijk de interessantste optie. Indien de jaarlijkse energiebesparingen uiteindelijk hoger zijn dan contractueel gegarandeerd, delen de gemeente en Sweco/VINCI Facilities de extra winst. Als de gegarandeerde besparingen niet gehaald worden, betaalt de ESCO het verschil terug. In die zin is het risico voor de gemeente uiterst beperkt.”

Onderhoud van alle installaties

Naast het investerings- en energiebesparingsluik omvat het contract met Sweco/VINCI Facilities een prestatiegericht onderhoudscontract voor alle installaties. Veerle Leroy: “Alle installaties - volgens een in het contract bepaalde conditiestaat – zullen preventief en curatief worden onderhouden. Installaties waarvan de conditiestaat onder dat vereiste niveau belanden, die in panne vallen of definitief stuk gaan, worden zonder extra kost vervangen. Dit onderhoudsluik kost 170.273 euro/jaar excl. BTW.”
Dankzij dit onderhoud moeten er gedurende de volgende 10 jaar geen vervanginvesteringen meer gebeuren. Een aanzienlijk deel van het terugverdieneffect van de investering en het onderhoud vertaalt zich dus niet alleen in financiële energiebesparingen, maar eveneens in een behoud van de “technische” patrimoniumwaarde - ter hoogte van 2 miljoen euro in vergelijking met een situatie waarin de volgende 10 jaren niets zou gebeuren.

Het EPC-contract kadert in het globale klimaatactieplan en het Burgemeestersconvenant waarbij Beersel tegen 2030 40% energie wenst te besparen. Op termijn is het zelfs de bedoeling het gebouwenpatrimonium volledig energieneutraal te maken.

EPC-coachingtraject een succes

Het EPC-coachingproject is een groot succes. In de provincie Vlaams-Brabant staan een vijftal (inter)gemeentelijke EPC-projecten in de startblokken. De energiedienstenbedrijven gaan in de provincie in tientallen gemeentelijke gebouwen energiebesparende investeringen uitvoeren – met een geschat totaalbedrag van 5,22 miljoen euro – wat leidt tot een energiebesparing van 20 tot 25% en een vermindering van 7.260 ton CO2-uitstoot.

“Het provinciale EPC-coachingtraject toont aan dat gemeenten, met de nodige bovenlokale steun, succesvolle energieprojecten kunnen opzetten die de CO2-uitstoot beduidend terugdringen”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid. “Aangezien we onze provincie tegen 2040 klimaatneutraal willen maken, hebben we de steun van de gemeenten nodig. Gemeenten hebben bovendien een voorbeeldfunctie. Met onze steun hebben we de gemeente Beersel alvast een heel eind op weg geholpen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?