Laatste 5 jaar opvallend minder criminaliteit en verkeersongevallen

Gisteren werden de veiligheidscijfers voor Vlaams-Brabant voorgesteld door provinciegouverneur Lodewijk de Witte en de procureurs des konings van de arrondissementen Leuven en Halle- Vilvoorde. Al vanaf 2013 is er sprake van een daling van de criminaliteits- en ongevallencijfers.

Zo lag het aantal woninginbraken in 2017 nog maar op 5.173, terwijl dat er in 2013 nog 8.644 waren. Ook vallen er steeds minder licht- en zwaargewonden in het verkeer: in 2016 waren het er ‘maar’ 40, in 2013 61.

'De cijfers gaan de goede richting uit’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘Dit is bemoedigend en toont aan dat inzetten op gemeenschapsgerichte politiezorg, op sterke preventie en adequate strafvervolging, lonen.’

Politie stelt minder overtredingen vast

Ook de feiten die de politiediensten op Vlaams-Brabants grondgebied vaststellen, zijn duidelijk verminderd. In 2017 spreken we van een daling van 18,35% of met andere woorden 19.359 minder feiten.

Dit alles is te danken aan onder andere de politiediensten, maar ook de aanpak via een gemeenschapsgerichte politiezorg, inspanningen op vlak van criminaliteitspreventie en een adequate strafvervolging van het bevoegde openbaar ministerie (parket Leuven en Halle-Vilvoorde).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?