“Laat je stem horen in de Halse Milieuraad”

Met een nieuw stadsbestuur maakt ook de Milieuraad een nieuwe start. Kandidaten met een hart voor natuur en milieu, landschap en klimaat zijn van harte welkom. In die raad kan je je interesse, je passie en deskundigheid inzetten voor een duurzaam Halle.

 Hoe werkt de Milieuraad eigenlijk?

Het is een onafhankelijk adviesorgaan van stad Halle en het stadsbestuur vraagt bij relevante dossiers de Milieuraad om advies. Maar de Milieuraad neemt ook zelf het initiatief om voorstellen te doen. Bovendien zetten we onze schouders onder specifieke projecten zoals de plantactie, die je misschien wel kent? Er worden nieuwe enthousiastelingen gezocht die, naast de maandelijkse vergaderingen, liefst ook eens zelf of in een werkgroep een dossier en advies willen voorbereiden. Je hoeft daarvoor geen deskundige te zijn, want met een sterke motivatie en de wil om je te verdiepen kom je heel ver.

Ben je actief in een vereniging?

Dan voel je vaak heel goed aan wat er leeft bij een bepaalde groep mensen. Je kan dan jouw vereniging vertegenwoordigen in de Milieuraad. De verenigingen die hiervoor in aanmerking  komen zijn: lokale milieu- en/of natuurverenigingen, onderwijsinstellingen, socioculturele verenigingen, beroepsorganisaties of andere stedelijke adviesraden. Maar ook als onafhankelijk, geïnteresseerde en deskundige burger kan je toetreden tot de Milieuraad.

Jong

“We doen een extra oproep voor jonge leden. Zij zijn meer dan welkom, want ons leefmilieu en het klimaat zijn een zaak voor de toekomst en jongeren moeten daarin een stem hebben. En wees gerust, we zullen je helpen je draai te vinden in de raad”, zegt Gerard Sodderland, secretaris Milieuraad.

Wil je meer weten over de werking ? Neem dan contact op via milieuraadhalle@gmail.com. Als je je kandidaat wilt stellen dan kan dat via het online-formulier op  www.halle.be/kandidaat-adviesraad


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?