KWB en chauffeurs maken leerlingen bewust van gevaar van dode hoek

Bij een dodehoekongeval denken we vaak aan vrachtwagens, maar ook auto’s hebben een dode hoek. En die maakt natuurlijk ook slachtoffers. KWB brengt dit gevaar naar voor in de week van de mobiliteit. Vandaag gaan de kinderen van de Ave-Maria basisschool naar het Gemeenteplein van Vlezenbeek om er meer te leren over de gevaren van de dode hoek.

Op het Gemeenteplein staan hiervoor 4 voertuigen opgesteld. Ook de bestuurders zijn aanwezig. Zij tonen met kennis van zaken de dode hoek van hun voertuig. Het gemeentebestuur is dankbaar voor dit zinvolle en leerrijke evenement dat KWB op poten zet en verleent dan ook graag haar medewerking voor deze activiteit.

André Van Lathem (voorzitter KWB): "Onze KWB Vlezenbeek is een boeiende gezinsvereniging, met een veelzijdigheid aan activiteiten zoals het dorpscafé iedere 3de zondag van de maand, uitstappen, wandelingen, en zo verder. Maar naast ontspanning hebben wij ook aandacht voor maatschappelijke zaken: onze energiefactuur, kinderen, werkomgeving, ….. Onder onze leden zijn ook vrachtwagenchauffeurs en chauffeurs van andere voertuigen die dikwijls vaststellen hoe vanuit een verdoken hoek, kinderen of fietsers tevoorschijn komen aan hun rijdend voertuig en versteld staan van bijna ongeluk of erger! Zo is bij ons het idee ontstaan om een steentje bij te kunnen dragen in de Week van de Mobiliteit.  Met de steun van Ave-Maria basisschool, het gemeentebestuur, politie Zennevallei en enkele firma’s werd dit mogelijk gemaakt."

An Speeckaert (schepen van onderwijs): "Wij willen zoveel mogelijk inwoners motiveren om met de fiets of te voet naar school te komen en de gemeente engageert zich dan ook om meer in te zetten op verkeersveilige schoolomgevingen. In dat kader kunnen wij dit initiatief alleen maar toejuichen omdat kinderen op deze manier bewust worden gemaakt van de gevaren van de dode hoek in het verkeer."

Olivier Huygens (schepen van mobiliteit en verkeer): "We moedigen jongeren graag aan om zich zo veel mogelijk te voet of met de fiets te verplaatsen. Niettegenstaande hebben ze vaak onvoldoende ervaring om een gevaar in te schatten. Door educatie op school en thuis wordt hen geleerd hoe ze zich veilig moeten gedragen in het verkeer. Daarom kunnen we een initiatief als dit alleen maar aanmoedigen. We realiseren veilige schoolomgevingen maar niets gaat boven de praktische beleving met een echte vrachtwagen, waar jongeren zelf ervaren waar ze al dan niet zichtbaar zijn voor vrachtwagenbestuurders."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?