Kurt Tirez 5 jaar langer korpschef van AMOW

Het mandaat van hoofdcommissaris Kurt Tirez als korpschef van de politiezone AMOW is opnieuw met vijf jaar verlengd. Als Tirez ook deze termijn helemaal uitdoet zal hij 20 jaar aan het roer staan van AMOW.

De korpschef laat naar aanleiding van zijn mandaatverlenging optekenen dat hij de komende jaren opnieuw zal trachten een goed veiligheidsbeleid te voeren, in samenwerking met de beleidsverantwoordelijken van de politiezone en haar gemeenten.
Voorts heeft Kurt Tirez ook de intentie om verder te gaan op de ingeslagen weg van samenwerking op verschillende domeinen en niveaus: met lokale en federale veiligheidspartners, met goede praktijken uit binnen- en buitenland, en op lokaal, provinciaal en nationaal niveau om mee te werken aan de uitbouw van een veiligheidsdorp, veiligheidsregio en zelfs een veiligheidsunie.

Veiligheid voorop

"Bevoorrechte partners hierbij zijn de associatiepartners PZ TARL en PZ Dilbeek, die samen met ook tal van andere externe partners een substantiële bijdrage leveren aan het hedendaags efficiënt politiebeleid dat Tirez wil voeren", klinkt het bij AMOW. "Veiligheid voor de inwoners van Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel staat natuurlijk voorop, en dat kan enkel dankzij de dagelijkse inzet van de medewerkers van de politiezone: de geüniformeerde politieambtenaren in het straatbeeld, maar ook de burgerfuncties in de backoffice trachten elke dag opnieuw een veilige leefomgeving te creëren. De korpschef houdt er dan ook aan zijn mensen te danken voor hun dagelijkse inzet om een kwalitatieve politiezorg op maat te bieden."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?