Kunstacademie gaat opnieuw kunstkuur aan met basisscholen

De kunstacademie  Halle gaat opnieuw een kunstkuur aan met twee basisscholen. Dankzij zo'n kunstkuur delen leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs de klasvloer met leerkrachten uit het dagonderwijs. De kunstleraar brengt zijn expertise binnen de klasmuren. Maar door de samenwerking kan hij zich ook bekwamen in het omgaan met een diverse klasgroep en verfijnt hij zijn didactisch handelen. Dit schooljaar werd er al zo'n samenwerking op poten gezet met het GO! Technisch Atheneum en buurtschool De Winde. De Vlaamse overheid en de gemeenteraad  hebben intussen ook groen licht gegeven voor een gelijkaardige samenwerking met GO! De Klim-op en het HHC Halleweg.

Je mag niet verwachten dat leerkrachten in het basisonderwijs ook artistieke professionals zijn. De lessen woord, dans of muziek die er worden gegeven, staan en vallen vaak met de talenten van de betrokken leerkracht. Heel wat scholen zijn dan ook vragende partij voor ondersteuning op het vlak van kunst- en cultuureducatie. Met het project Kunstkuur wil de Vlaamse overheid daarop inspelen. Want kunst en cultuur spelen een grote rol in het bewustwordingsproces van elk individu. Dankzij Kunstkuur worden leerkrachten uit het kunstonderwijs ‘uitgeleend’ aan het dagonderwijs om er op artistiek vlak de vonk bij leerlingen en leerkrachten te laten overslaan.

De kunstleerkrachten ondersteunen en inspireren dus hun collega’s uit het basis- of secundair onderwijs met de vakgebieden waar ze minder vertrouwd mee zijn. Maar ook omgekeerd steken de kunstleraars aardig wat kennis op van de collega’s uit het dagonderwijs. Zij zijn doorgaans iets meer vertrouwd met de actuele onderwijsbehoeften rond bijvoorbeeld diversiteit, integratie, of armoede. En dat is belangrijk  want heel wat jongeren uit bepaalde socio-economische groepen vinden minder snel de weg naar het deeltijds kunstonderwijs. Nochtans kunnen kunst en cultuur ook voor hen een hefboom zijn voor een beter welbevinden en een betere integratie in de maatschappij. Door in te zetten op Kunstkuur proberen we de drempel naar de Kunstacademie in Halle te verlagen.

Dit schooljaar startte de Kunstacademie al een samenwerking met het GO! Technisch Atheneum voor de eerste graad van het secundair onderwijs en met basisschool De Winde. In beide scholen werd wekelijks 7 lesuren ondersteuning geboden door een kunstleerkracht voor de disciplines muziek, woord en dans. Het is een leerrijk leertraject geweest, soms met vallen en opstaan. Maar de betrokken onderwijsinstellingen en leerkrachten blikken zeer tevreden terug. Deze projecten worden ook de volgende twee schooljaren voortgezet.

Intussen kreeg de Kunstacademie ook groen licht van de Vlaamse overheid en de gemeenteraad voor een gelijkaardig samenwerkingsverband met basisscholen GO! De Klim-op en het Heilig-Hart & College Halleweg. In de Klim-op zal de Kunstacademie ondersteunen op het vlak van muziek en woord. In het Heilig-Hart & College zullen voornamelijk de muzieklessen begeleid worden. Ook deze samenwerking geldt voor een periode van 3 jaar.

Oproep

Zowel de academie als de scholen doen een warme oproep om ook de ouders hierbij te betrekken. Elk kind heeft talent en dit project leent zich ertoe. De klassieke muziekles in de school is te beperkt om alle vormen van cultuur te ervaren. Voor dit project zal de school de kinderen en ouders warm maken om actief deel te nemen. De academie zal ook naar de scholen gaan om de drempel te verlagen. En wie weet groeit dit verder uit tot actieve deelname aan andere lessen in de academie.

(Foto : JM Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?