Kruispunt Merchtemsesteenweg met Linthoutstraat krijgt verkeerslichten

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf woensdag 14 september op de Merchtemsesteenweg (N211) in Merchtem. Het kruispunt met de Linthoutstraat krijgt verkeerslichten en de fietspaden worden heraangelegd. De werken duren ongeveer 4 weken.

Verkeerslichten en nieuwe fietspaden

Om het verkeer op het kruispunt in goede banen te leiden, plaatst Wegen en Verkeer nieuwe verkeerslichten. Zo kunnen fietsers veel veiliger de Linthoutstraat en de Merchtemsesteenweg oversteken. De fietspaden aan het kruispunt worden ook opnieuw aangelegd. Met een groenvak tussen de fietspaden en de rijweg, zijn de fietsers veel beter afgeschermd van het autoverkeer. Op de Merchtemsesteenweg komen ook twee afslagstroken voor verkeer dat linksaf wil naar de Linthoutstraat. Afslaande auto’s kunnen hier wachten zonder het doorrijdende verkeer te hinderen.

Werken van 14 september tot midden oktober 2022

De aannemer van Wegen en Verkeer start met de werken vanaf 14 september. Volgens de huidige planning duren de werken 4 weken. Om de hinder te beperken werken we in 2 fasen, eerst aan de noordkant van de weg en daarna aan de zuidkant. Tijdens de werken blijft er altijd verkeer mogelijk op de Merchtemsesteenweg (N211) en Linthoutstraat. Aan de werf komen tijdelijke verkeerslichten, zodat auto’s veilig beurtelings voorbij de werken kunnen rijden. Voor fietsers wordt het fietspad aan de overkant van de weg tijdelijk ingericht als een dubbelrichtingsfietspad. Fietsers kunnen veilig oversteken op de voorziene oversteekplaatsen.

Grote herinrichting wordt bestudeerd

Op langere termijn wordt de Merchtemsestenweg tussen de Linthoutstraat en de Driesstraat in Wolvertem, zo’n 2,4 kilometer verderop, helemaal heringericht. De volledige rijweg en riolering worden dan vernieuwd, er komen bredere fietspaden en de kruispunten in deze zone worden veiliger ingericht. Dit project wordt momenteel onderzocht door het Agentschap Wegen en Verkeer. Een timing is er nog niet.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?