Kruispunt Eizeringen beschadigd door boring waterleiding

LENNIK – Het verkeer op het kruispunt van de N8 en de N282 in Eizeringen zal de volgende dagen ernstige hinder ondervonden door een beschadiging van het wegdek.  Tijdens de boring van een drinkwaterbuis is het wegdek omhoog gestuwd.

Enkele jaren geleden werd een rioolbuis geboord aangelegd op grote diepte om het afvalwater van het gehucht Eizeringen af te voeren naar een waterzuiveringsstation. Kort daarna is ook het kruispunt her aan gelegd. Tijdens de werken werd de drinkwaterbuis beschadigd. De firma Heymans moet nu een nieuwe buis boren, deze keer twee meter dieper. Tijdens die boring botste de buis op een hindernis waardoor er water en modder omhoog werd gestuwd en het asfalt scheurde en omhoog kwam.  De aannemer waarschuwde de politie en wegbeheerder het Agentschap Wegen en Verkeer.

Een deel van het kruispunt zal moeten afgesloten worden omdat er verzakkingsgevaar is.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?