Kraakpanden onder sloophamer voor veiligere buurt

Projectontwikkelaar Matexi is in samenspraak met de gemeente Asse volop bezig met de voorbereidingen voor een toekomstig woon- en ontwikkelingsproject op de oude Stillemanssite in Zellik. De ernstige verloedering van de site en de aanwezigheid van krakers in de leegstaande panden op het projectgebied benadrukken de dringende nood om zo snel mogelijk over te gaan tot actie. Om de leefbaarheid en de veiligheid voor de buurt en de omgeving te verbeteren, starten daarom op dinsdag 25 mei de sloopwerken van vijf leegstaande woningen langs de Brusselsesteenweg. De volledige site wordt bovendien hermetisch afgesloten.

Veiligheids- en leefbaarheidsproblemen

De gemeente Asse kreeg de laatste tijd verschillende meldingen van de politiezone AMOW dat er zich ernstige criminele feiten voordeden op de Stillemanssite en in de omgeving. De bendes en krakers, gevestigd in de leegstaande gebouwen, maken de buurt onveilig en zorgen voor heel wat overlast. De sloop van alle leegstaande gebouwen op de site is voorzien, maar de administratieve dossiers lopen vertraging op. In overleg met de gemeentelijke diensten en de politiezone AMOW onderneemt projectontwikkelaar Matexi nu bijkomende acties om de situatie op de site aan te pakken.
 
Sloop van vijf kraakpanden

De vijf woningen aan de Brusselsesteenweg zullen versneld gesloopt worden. Deze werken zullen op dinsdag 25 mei van start gaan en ongeveer een maand duren. Na de sloopwerken zal de hierdoor gecreëerde vlakte ook hermetisch worden afgesloten door een externe firma.

  • Dichtmaken van ramen en deuren met houten platen.
  • Verstevigen van bestaande hekken (klemmen met bout aan de binnenkant)
  • Plaatsen van extra hekken mét verankering aan de grond
  • Dichtlassen van bestaande poorten zodanig deze niet geopend kunnen worden
  • Voorzien van meerdere kettingsloten voor de enige toegang die op korte termijn wel nog nodig zal zijn voor plaatsbezoeken.

De buurtbewoners worden via een brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken en er zullen ook verstrengde controles volgen door de politiediensten.

"We hopen hiermee de nodige maatregelen genomen te hebben om de situatie op korte termijn al te verbeteren en volgen de toestand nauw op", aldus burgemeester Koen Van Elsen.

Snelle sloop van volledige site enige duurzame oplossing

Ondertussen wordt er bij het Departement Omgeving aangedrongen op een versnelde behandeling van de sloopdossiers. Het afbreken van alle leegstaande gebouwen op de site is de enige duurzame oplossing om de gekende problematieken van criminele activiteiten, sluikstorten en krakers definitief van de baan te helpen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?