Kordate aanpak coronamaatregelen: samenwerking gouverneur, politie en parket

De handhaving van de coronamaatregelen in Vlaams-Brabant wordt al sinds het begin van de coronacrisis zorgvuldig afgestemd met politie en parket. Ook vandaag vond opnieuw een overleg plaats tussen de gouverneur en de procureurs des Konings, een afvaardiging van korpschefs en de bestuurlijk directeurs-coördinatoren van de federale politie in onze arrondissementen, om een gezamenlijke handhavingsaanpak af te spreken.

Dit keer sloten ook de verschillende inspectiediensten en arbeidsauditeurs aan, die zich voornamelijk focussen op de naleving van de coronamaatregelen in de bedrijven en handelszaken, waar de naleving van de maatregelen uiteraard ook cruciaal is. Naast een uitwisseling van informatie en ervaringen, werd duidelijk dat er op lokaal vlak al heel wat samenwerking plaats vindt tussen sociale inspectiediensten en politie. Er  werd beslist om deze bestaande samenwerkingen tijdens de komende weken uit te breiden met een gezamenlijke gecoördineerde actie op provinciaal vlak.

"Tijdens de voorbije maanden hebben onze politiediensten in Vlaams-Brabant steeds een handhavingsstrategie gehanteerd waar, naast sensibilisering, steeds meer verbaliserend werd opgetreden", zegt provinciegouverneur Jan Spooren. "Er werd vandaag unaniem beslist om deze strengere en kordate aanpak ook tijdens de eindejaarperiode onverminderd verder te zetten. Er worden 'coronaploegen' ingezet in onze politiezones, om zeer specifiek over de naleving van de maatregelen te waken. Waar nodig levert de federale politie ondersteuning aan de lokale politiezones, om extra controleploegen op het terrein te brengen. De aanpak van de coronacrisis blijft prioritair voor onze politie, en bijgevolg worden hierin de nodige mensen en middelen geïnvesteerd. Het blijft vanzelfsprekend ook cruciaal om bij alle handhavingsacties de wettelijke kaders strikt te respecteren".

Dat er wordt opgetreden, blijkt ook uit de cijfers. Sinds het begin van de coronacrisis tot en met 30 november zijn in Vlaams-Brabant 9.998 inbreuken vastgesteld tegen de coronamaatregelen.

De meest voorkomende inbreuken zijn die rond de niet-naleving van het samenscholings-verbod (40,5%) en de niet-naleving van het verplaatsingsverbod (22,3%). Inbreuken op de mondmaskerplicht maken 9% uit 

Het openbaar ministerie geeft de hoogste prioriteit aan de vervolging van inbreuken tegen de coronamaatregelen. Zowel in parket Leuven als in parket Halle-Vilvoorde gaat men effectief aan de slag met de vaststellingen van de politiediensten.

Op dinsdag 22 december plant de gouverneur een overleg met alle burgemeesters van Vlaams-Brabant, om met hen een stand van zaken op te maken over de verschillende aspecten van het coronabeleid. Hier zal ook specifiek worden stilgestaan bij de handhaving van de maatregelen tijdens de eindejaarperiode.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?