Komt er een fusie in centraal-zuidelijk Pajottenland? En is het dan met drie, vier of vijf gemeenten?

Tijdens de gemeenteraadszitting van eind oktober vertelde de Gooikse burgemeester Simon De Boeck over de vorderingen van de fusiegesprekken. Bij het burgemeestersoverleg liet Pepingen weten ook interesse te hebben om aan te sluiten bij de gesprekken.

Gezien het statuut met de talenfaciliteiten is Bever op dit ogenblik wettelijk verplicht aan de zijlijn te blijven staan. De kleinste gemeente van het Pajottenland kan niet fusioneren. Roosdaal kijkt momenteel richting noord naar de andere gemeenten van de TARL-politiezone, namelijk Ternat, Affligem en Liedekerke. Maar gelijktijdig kijken ze naar de andere kant van het Pajottenland en is de piste met de zuidelijke gemeenten het tweede alternatief. Vanuit de gemeente Lennik kwam er nog geen reactie om deel te nemen aan de gesprekken voor een mogelijke fusie, volgens De Boeck.

Wordt bestuurskrachtmeting bepalend bij deze Pajotse fusie?

Bij het maandelijks burgemeestersoverleg in het Pajottenland ligt al een tijdje de bestuurskrachtmeting voor de zeven deelnemende gemeenten op tafel. Dat zijn Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Maar wat is de bestuurskrachtmeting eigenlijk?

De meting van de bestuurskracht onderzoekt of een gemeente over voldoende capaciteit beschikt om al de taken en opdrachten uit te kunnen voeren die nodig zijn voor de lokale gemeenschap. Onder bestuurskracht verstaan we financiële middelen, personeel, tijd en netwerk die de gemeente beschikbaar heeft. Hierbij zijn de visie, de organisatie en de deskundigheid van mandatarissen en ambtenaren essentieel.

Factoren zoals grootte van het grondgebied en het aantal inwoners spelen zeker een rol. Van plattelandsgemeenten is bekend dat ze bepaalde typische kenmerken hebben. Omdat ze dunbevolkt zijn worden ze bijvoorbeeld geconfronteerd met problemen zoals de beperkte openbare mobiliteit. In dit concreet geval is de capaciteit beperkt en is de opdracht er aan te werken.

De bestuurskrachtmeting maakt ook duidelijk waar samenwerking tussen gemeenten mogelijk is. Waar ze mekaars noden samen kunnen aanpakken door gezamenlijke capaciteit in te zetten. Helpt dit de fusie in het Pajottenland op poten te zetten? En wordt het dan een fusie met de drie die al langer gesprekken voeren? Sluit Pepingen aan? Pepingen behoort tot dezelfde politiezone,en zit ook in een aantal andere samenwerkingsverbanden. Komt er interesse vanuit Lennik? En welke kant zal Roosdaal uitkijken?


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?