Kluisbos krijgt verkeersfilter

Het Kluisbos krijgt binnenkort een filter om doorgaand verkeer te weren. Zo wordt het voor fietsers en voetgangers een stuk veiliger om het bos te doorkruisen. En ook planten en dieren varen er wel bij.

Meer veiligheid, minder sluipverkeer

Als stad werken we aan veilige alternatieve verbindingen voor fietsers en wandelaars. Binnenkort loopt er zo’n nieuwe route vanaf een deel van Buizingen, richting Halle. Daarom komt er vanaf 12 december in Kluisbos een filter of knip om doorgaand autoverkeer te weren. de rijweg tussen de inrit van het wooncomplex en de open vlakte aan de berg van ’t Kint wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit is de groene zone op onderstaand kaartje. Zo verhogen we de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers, en kunnen de dieren in het bos meegenieten van een veilige doorsteek. Ook voor de biodiversiteit in het bos is ’dit een goede zaak. Op termijn kan het autovrije gedeelte onthard worden, zodat regenwater beter kan infiltreren. 

Impact op de omwonenden

De bewoners van Kluisbos werden bevraagd over de invoering van de filter. Een grote meerderheid ging akkoord met het voorstel. Verschillende bewoners gaven aan dat ze hier al lang op wachtten. Hun woningen blijven steeds bereikbaar met de wagen.

Een aantal bewoners uit omliggende straten hebben hun bezorgdheid geuit over de maatregel. Om de impact van de maatregel te meten, plannen we voor de invoering metingen van het doorgaand verkeer, zowel in Kluisbos als in de Nachtegaalstraat. In de Nachtegaalstraat zullen er ook na de invoering van de filter metingen blijven gebeuren. De verkeersstromen in de Nachtegaalstraat zullen wellicht toenemen. Om dat binnen de perken te houden, kunnen we flankerende maatregelen nemen. Eénrichtingsverkeer in de Bleukenstraat lijkt daarvoor een goede optie.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?