KlimAxSSE : klimaatactieweek in Asse

Van 20 tot 24 mei zal in Asse de klimaatactieweek 'KlimAxSSE' plaatsvinden. Alle Assenaren, Assese scholen, verenigingen, wijkcomité’s, bedrijven en het gemeentebestuur kunnen die week vrijblijvend meedoen aan één of meerdere klimaatacties. Daarnaast wil KlimAxSSE ook nadien verder doorgaan als klimaatplatform in Asse.

Emy Geyskens, kinderboekenschrijfster en Assenaar, is meter van de actieweek. Samen met Fietsersbond Asse, een aantal geëngageerde klimaatjongeren, Lets Asse, Repaircafé Asse, Velt Asse, Weggeefwinkel Asse en Wereldwinkel Asse roept ze iedereen die in Asse woont, naar school gaat of werkt, op om mee te doen aan KlimAxSSE. Er wordt opgeroepen om elke weekdag op een specifieke klimaatactie te focussen.

Zo roept Velt op om van maandag 20 mei een “wegwerploze maandag” te maken. Gebruik bijvoorbeeld een brooddoos en herbruikbare fles die dag. Fietsersbond roept op om van dinsdag 21 mei een stap- en fietsdag te maken. Stap of fiets die dag eens het volledige traject of een deel ervan naar je werk of school.

Weggeefwinkel en Repair Café Asse roepen op om van woensdag 22 mei een “woensdag weggeefdag” te maken. Organiseer die dag met je school, vereniging of bedrijf eens een weggeefmoment. Want jouw afdankertjes, zijn misschien wel de “bedankertjes” voor anderen. Emy Geyskens is vegetariër en ze nodigt iedereen uit om net zoals haar op donderdag 23 mei eens een dagje veggie te eten. Tot slot roepen de Assese klimaatjongeren alle Assenaren, jong en oud, op om op vrijdag vanuit Mollem, Asse en Zellik met een vol perron volk de trein naar de “Global Strike for Future - klimaatmars” in Brussel te nemen.

“Iedereen kan op zijn of haar manier meewerken aan KlimAxSSE en er een eigen invulling aan geven,” benadrukt Emy Geyskens. “Niets moet, alles kan. Meedoen aan één of meer van de actiedagen is vrijwillig en naar eigen keuze en invulling. Maar ik hoop uiteraard dat iedereen die bezorgd is over de klimaatverandering, zijn steentje zal bijdragen en dat het in Asse bruist van de klimaatacties.”

Het idee voor KlimAxSSE ontstond na de eerste klimaatmars in Asse op 15 maart. “Een aantal Assese verenigingen zijn toen met een aantal klimaatjongeren rond de tafel gaan zitten om vervolgacties op touw te zetten,” zegt Emy Geyskens. “Er werd mij toen gevraagd of ik meter wou zijn van KlimAxSSE en ik heb daar onmiddellijk ja op gezegd!”

Meer informatie over KlimAxSSE is terug te vinden op www.facebook.com/KlimAxSSE. Je kan op die plek ook jouw eigen initiatieven tijdens de klimaatactieweek aankondigen. Je kan KlimAxSSE daarnaast ook via mail contacteren op KlimAxSSE@gmail.com.

Tot slot roept Emy Geyskens samen met bovenvermelde organisaties iedereen op om zich als individu, vereniging, school, bedrijf of politieke strekking aan te sluiten bij KlimAxSSE, een klimaatplatform voor Asse. “Want: “Asse samen, Asse samen, VOOR ’T KLIMAAT!” is ons devies.” Zegt ze. “Door samen de handen in elkaar te slaan, zetten we weer een stapje meer in de richting dat Asse een klimaatneutrale gemeente wordt. Samenwerking is cruciaal! Alle beetjes helpen.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?