Klacht Halse N-VA over samenstelling gemeenteraadscommissies ongegrond

 

HALLE – De gouverneur heeft een klacht van de N-VA over de samenstelling van de Halse gemeenteraadscommissies verworpen.

Naar aanleiding van de gemeenteraad van dinsdag 29 januari 2013, waarop de samenstelling van de gemeenteraadscommissies bepaald werd, diende de partij N-VA klacht in bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Volgens de N-VA werden de vier Halse gemeenteraadscommissies niet conform het Gemeentedecreet samengesteld.

Na onderzoek besloot de gouverneur dat de berekening voor de verdeling van de mandaten in de Halse gemeenteraadscommissies wel degelijk op een faire en evenredige manier gebeurd is. De      gemeente moet immers volgens het Gemeentedecreet ervoor zorgen dat, bij de verdeling van de mandaten de som van het aantal mandaten toekomt aan de fracties die deel uitmaken van de meerderheid, groter is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. De gouverneur ziet dan ook geen enkele grond om op te treden en beschouwt de klacht onontvankelijk.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?