Kinderopvang kost gemeente jaarlijks 50.000 euro extra

De gemeente Affligem doet reeds vele jaren beroep op een externe dienstverlener voor de organisatie van de binnenschoolse kinder- en vakantieopvang. Op die manier voorziet het gemeentebestuur in een kwalitatieve en gelijkwaardige opvang voor alle Affligemse scholen en tijdens de schoolvakanties.

Het huidige contract met vzw Infano loopt tot 31 augustus 2021. Het gemeentebestuur heeft uiteraard de intentie deze dienstverlening ook de komende jaren verder aan te bieden omdat dit toch een meerwaarde geeft aan ouders en de scholen. Daarom werd de afgelopen maanden een nieuwe overheidsopdracht gevoerd.

Er werd geopteerd voor een open procedure, waarbij alle gekwalificeerde geïnteresseerden een offerte konden indienen, de gemeente ontving finaal slechts één prijsopgave.

Het bestuur heeft hierbij moeten vaststellen dat het vooropgestelde uurtarief van de enige inschrijver maar liefst 27% hoger ligt dan het tarief in huidige contract.

De meerkost voor het gemeentebestuur kan geraamd worden op ongeveer € 50.000 per jaar. Na een rondvraag bij omliggende besturen en het afwegen van alternatieve oplossingen, heeft het bestuur de beslissing genomen de opdracht toch te gunnen.

In de marge van dit dossier heeft het college van burgemeester en schepenen ook beslist de oudertarieven op hetzelfde niveau te houden en de meerkost dus niet door te rekenen aan de ouders die gebruik maken van de opvang.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?