Kerstmartkt brengt 7.000 euro op voor Assese jeugdlokalen

ASSE - De jeugdraad van Asse wil alle jeugdbewegingen van harte proficiat wensen met hun inzet voor het gezamenlijke doel van de Kerstmarkt, het Bouwfonds. Dankzij de solidariteit tussen alle jeugdbewegingen werd een recordbedrag van 7.000 euro opgehaald tijdens de laatste kerstmarkt.

Het bedrag komt ten goede van alle jeugdbewegingen die problemen hebben met hun lokalen. Tijdens de Algemene Vergadering van de jeugdraad op 10 februari, zal een prioriteitenlijst worden opgesteld, waarbij de jeugdbewegingen met de hoogste nood, zoals bvb lekkende daken, vochtproblemen, onveiligheid van de bouwstructuren, bovenaan het lijstje komen te staan. Dankzij deze gezamenlijke pot verdiende centen, kan de jeugddienst werk maken van dringende werken aan jeugdlokalen.

De Gemeentelijke Jeugdraad van Asse is een adviesraad, waar elke jongere van 0 tot 25 jaar een stem krijgt. Zij engageert zich om jongeren te laten participeren aan het gemeentebeleid en promoot solidariteit tussen de verschillende groepen jongeren, door activiteiten te organiseren en te ondersteunen. Gezien vzw Jeugdwerking vanaf 1/1/2012 een gemeentelijke jeugddienst werd, is het meer dan ooit de taak van de Jeugdraad om aandacht te vragen voor de noden van jeugd in Asse. Het gaat hier zeker niet alleen over aandacht voor de problemen met jeugdlokalen, maar over alle zaken die jeugd aanbelangen. Denk maar aan de Stille Mars, de Dag van de Jeugdbewegingen, het Open Forum, de Autoloze zondag en de Kerstmarkt.  De Jeugdraad wil aandacht voor de speelterreinen in onze gemeente, verkeersveiligheid, toegankelijkheid van het jeugdwerkaanbod voor alle kinderen en jongeren,…

Ben je ouder dan 15 en jonger dan 30 jaar en draag je het jeugdwerk in Asse een warm hart toe? Wil je zelf het jeugdbeleid in de gemeente mee bepalen? Dan is de Jeugdraad zeker iets voor jou. Binnenkort wordt het bestuur van de Jeugdraad opnieuw samengesteld. Wij houden enkele plaatsen vrij voor nieuwe leden… Interesse? Neem contact op met de Jeugddienst en kom uit je kot!

Meer informatie via : Gemeentelijke jeugddienst (02/452.31.83 of 02/452.47.60) of  jeugdconsulent@asse.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?