Jurist en apothekeres trekken N-VA lijst in Asse

Het partijbestuur van N-VA Asse schuift Peter Verbiest en Sigrid Goethals naar voor als lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Jurist Peter Verbiest krijgt de eerste plek en is dus kandidaat burgemeester van Asse. Hij heeft een lange staat van dienst in het verenigingsleven, zo was hij 12 jaar lang penningmeester van het Hopduvelcomité. Als fractieleider van N-VA volgt hij vanuit de oppositie alle belangrijke dossiers op, zoals Hopduvel, Ring, ... Ook milieu, cultuur en de financiële gezondheid liggen hem na aan het hart.

Apothekeres Sigrid Goethals staat op plaats twee. Ze woont in de wijk Tenberg. Het bruisende verenigingsleven in Asse ondersteunen, behoort tot haar ambitie.

Bestuur mee

"Met deze krachtige tandem is het eerste puzzelstukje gelegd", klinkt het bij N-VA Asse. "Momenteel werken we in stilte verder aan de samenstelling van de volledige kandidatenlijst. Eens die oefening is afgerond, is het aan onze leden om de lijst goed te keuren. In het voorjaar van 2018 worden alle kandidaten voorgesteld."

Ook aan het programma wordt naarstig gewerkt. De lokale N-VA-afdeling vertrekt daarvoor onder meer vanuit de 'ikbestuurmee'-enquête die ze aan de inwoners voorlegden. Inspraak wordt dan ook een leidend principe. [Archief : N-VA vraagt mening aan Assenaren]

De rode draad: samen.werken

Enkele andere principes liggen ook al vast. "Uiteraard staat het Nederlandstalig karakter van onze gemeente centraal. Het gemeenschapsleven, menselijk contact, het onschatbare belang van vrijwilligers en verenigingen en leefkwaliteit worden belangrijke thema's. Het evenwicht tussen rechten en plichten sluit het rijtje", klinkt het.

"De rode draad doorheen het N-VA-verhaal wordt 'samen.werken'", licht Peter Verbiest toe. "Het is namelijk waar wij al jaren voor staan: in de gemeenteraad, in ons eigen bestuur, tijdens ons eetfestijn, maar ook in en met de vele verenigingen. We trekken die lijn door naar de gemeenteraadsverkiezingen. Politiek is voor ons een ploegsport."

"Als N-VA naar de toekomst van onze gemeente en haar inwoners kijkt, dan zien we samen.werken als de sleutel tot een veiliger, mooier, groener, mobieler Asse. Een landelijke gemeente waar de ziel van verenigingen een voorbeeld is waaraan de hele gemeenschap zich kan spiegelen", vult Sigrid Goethals aan.

"Respect voor de mening van de burger wordt voor ons cruciaal. Boven de hoofden van de Assenaar besturen, dat is niet onze stijl. Als de kiezer ons beloont met verantwoordelijkheid in het gemeentebestuur, dan besturen we samen mét hem. Maar eerst aan ons om zoveel mogelijk kiezers te overtuigen", besluit Peter Verbiest.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?