Jongeren worden gesensibiliseerd over gewenst gedrag in Lennik

LENNIK - De gemeente Lennik, schooldirectie secundair onderwijs SIGO!, lokale politie Pajottenland en preventiedienst Pajottenland slaan de handen in elkaar om de kleine overlast op de Markt van Lennik aan te pakken.

Lokale handelaars en omwonenden van de markt van Lennik uitten hun ongenoegen over enkele gevallen van kleine overlast. Jongeren, die rondhangen en ongewenst gedrag stellen in de winkels, jongeren die blijven rondhangen in de inkomhal van appartementsgebouwen, afval achterlaten (blikjes, snoepverpakkingen,..), lawaaierigheid en drukdoenerij op het marktplein en in de winkels na schooltijd.

Projecdagen

De gemeente Lennik wil zich preventief wapenen tegen gevallen van grotere overlast en is hiervoor rond de tafel gaan zitten met alle betrokken partners. Het resultaat hiervan zijn projectdagen voor de leerlingen van SIGO! waar er aandacht geschonken werd aan de bezorgdheden van de gemeente, sensibilisatie rond gewenst gedrag en respect, preventie rond alcoholgebruik en illegale druggebruik op de openbare weg, gevolgen van ongewenst gedrag, corrigerend optreden door de lokale politie, GAS wetgeving, aandacht voor interactie met de leerlingen om te peilen naar hun ervaringen en voorstellen.

Bewustwording

“Het doel van deze projectdagen is om te werken aan bewustwording bij de leerlingen en om daarnaast ook de boodschap te geven, aan de omwonenden en de lokale handelaars, dat er met hun verzuchtingen rekening wordt gehouden en dat er kort op de bal zal gespeeld worden bij alle toekomstige voorvallen rond overlast. Daarnaast werd er ook afgestemd met De Lijn zodanig dat de dienstregeling van de schoolbussen op de markt kon aangepast worden. Leerlingen kunnen hierdoor sneller een bus nemen na schooltijd. Dit zorgt ervoor dat ze minder lang rondhangen op de markt. In dit kader zal er ook op de markt tijdelijk een verhoogd politietoezicht zijn door de wijkinspecteurs van de lokale politie”, licht Bianca Vanreepinghen van de Intergemeentelijke alcohol- en drugpreventiewerker Politiezone Pajottenland, toe.    

.”Het geheel dient zeker niet over gedramatiseerd te worden. De school  en de gemeente willen zich actief inzetten en alle gevallen van overlastmeldingen ter harte nemen. Beter voorkomen dan genezen is dan ook de boodschap”, besluit Bianca.

Info Preventiedienst: https://www.facebook.com/intergemeentelijkepreventiewerker.pajottenland

Zie ook: http://www.persinfo.org/2013/10/02/scholen-overleggen-over-problemen-met-leerlingen-op-lennikse-markt


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?