Jong CD&V heeft bezwaar tegen bouwproject

Jong CD&V Asse laat weten dat het bezwaar heeft ingediend tegen een ontwikkelingsproject met 16 woningen aan de Jan Tieboutstraat in Zellik.

"Bouwpromotor Unicas heeft plannen om 16 woningen te ontwikkelen aan de Jan Tieboutstraat 96, Zellik. Dit is een nieuw bouwproject op agrarisch gebied. Zo’n projecten blijven toestaan in deze groene zone zal de verstedelijking verder in de hand werken.Blijven bouwen en verkavelen in deze open ruimteen locatie is een slecht signaal. Daarom zal Jong CD&V officieel een bezwaar indienen tegen dit project" laat de afdeling weten.

Op 12 juni 2020 werd een openbaar onderzoek gestart voor een omgevingsvergunning aan de Jan Tieboutstraat 96, Zellik. De aanvraag is gedaan door bouwpromotor Unicas die 16 woningen wil zetten op het perceel. "Indien erin de termijn van 30 dagen geen bezwaren worden ingediend bij de gemeente Asse zal dit een positief advies krijgen en zullen er vervolgens werken starten op deze percelen", laat Jong CD&V Asse weten. De jongernadeling wil haar standpunt innemen in dit dossier en het bestuur aanmoedigen om dit dossier negatief te adviseren.

"Een agrarisch gebied verkavelen en bebouwen is een slecht signaal. Deze agrarische zone is een groene verbindingszone voor de groene rand rond Brussel. Het verder toelaten van de vele bouwprojecten aan de rand van Zellik zou de verstedelijking verder in de hand werken en onze landelijke gemeente meer op een stad laten lijken.Dit nieuwe project aan de Tieboutstraat is één van de vele projecten in Zellik die er aan zitten te komen."

Jong CD&V Asse wil dit moment gebruiken om het gemeentebestuur te waarschuwen en geen bouwprojecten meer toe te kennen aan bouwpromotors die stukken land of natuur willen omvormen tot nieuwe wijken. "In de afbakening van het VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (Beslissing Vlaamse regering) zijn er plannen om nog meer open gebieden ( bv. T. Coppenstraat , J. De Keersmaekerstraat) aan te snijden vanaf 2025", weten de jongeren. "Wij vragen het gemeentebestuur om alles er aan te doen dit tegen te gaan. Bijkomend vraagt Jong CD&V dat de GECORO zich over dit dossier buigt. Dat is een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Daarmee kan er een extern en neutraal advies worden verkregen.In de toekomst moedigen we het gemeentebestuur ook aan om steeds bij de GECORO adviezen te vragen en deze overwegen bij de besluitvorming."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?