Jeugdraad Herne heeft het druk

HERNE - De jeugdraad van Herne heeft een zeer drukke agenda dit voorjaar. Naast de heropening van het jeugdhuis en de organisatie van enkele projecten zoals de buitenspeeldag, “Maak er spel van”  en de opleiding fuifcoach, is deze adviesraad ook beleidsmatig met een aantal grote initiatieven bezig.

De jeugdraad koos Glenn Deherder tot voorzitter en Lieselot Vanholder tot ondervoorzitter.

De Hernese jeugdraad is bezig met:

  • Meerjarenplan brandveiligheid jeugdlokalen
  • Evaluatie en externe audit speelplein Winnepoe + zichtbaarheid in het straatbeeld adhv graffiti
  • Aankoop fietsenstallingen, stradars, materiaal intergemeentelijke uitleendienst
  • Subsidiereglement, gebruikersreglement jeugdhuis en fuifreglement  aanpassen
  • Project ‘Maak er spel van’ in het jaarthema ‘Armoede is een onrecht’: organisatie activiteit, verkoop bloembollen, ‘dag zonder dak’ door de jeugdverenigingen
  • Organisatie activiteiten:  jeugdhuisactiviteiten (jeugdcultuur), buitenspeeldag, opvoedingspicknick, dag van de jeugd

De brandveiligheid van de jeugdlokalen is een prioriteit in het gemeentelijk jeugdbeleidsplan. Er werden vorig jaar nieuwe blussers, pictogrammen, alarmdrukknoppen geplaatst en de veiligheidsverlichting werd hersteld. Dit jaar komen er brandladders en brandwerende deuren. Samen met Haviland wordt er ook een evacuatieoefening georganiseer.   

De chiroleiding en aspi’s houden tot zaterdag 24 maart een bloembollenverkoop, in samenwerking met Baltus-fundraising. Om ‘armoede’ en ‘maak er een spel van’ nog meer in de verf te zetten gaan 2 vertegenwoordigers per jeugdvereniging op 24 maart een dagje door  brengen in een kartonnen doos. Ze hopen zo minstens 500 euro in te zamelen voor het bekostigen van de studies van een  behoeftige Ghanese student.

Er zijn ook aanpassing in het subsidiereglement door gevoerd. Omdat er in het jeugdhuis geen fuiven mogen gehouden worden subsidieert de gemeente voortaan de erkende  jeugdverenigingen die een fuifzaal moeten huren. De verenigingen kunnen onder voorwaarden een jaarlijkse toelage van 250 euro ontvangen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?