Jeugdparket pakt scholieren aan, die rood licht negeren aan spoorwegen

Op vrijdag 8 november 2019 heeft de lokale politiezone Pajottenland actieve controles uitgevoerd aan de overwegen van Herne, Galmaarden en Tollembeek in het kader van spoorlopen/veiligheid aan de overwegen.

Er werden 5 overtredingen vastgesteld van voetgangers die het rode licht aan de overweg hebben genegeerd. De overtreders betroffen allen minderjarigen op weg naar school.

"Het negeren van het rode licht of de gesloten slagbomen aan een overweg houdt enorme veiligheidsrisico’s in voor zowel de overtreder, de treinbestuurder als de treinreizigers. Het is precies om die redenen dat het parket van Halle-Vilvoorde deze politieactie ondersteunt met een specifiek vervolgingsbeleid. Elke vastgestelde inbreuk zal dan ook een gevolg krijgen. Voor elke minderjarige werd een proces-verbaal opgemaakt en overgemaakt aan het jeugdparket van Halle-Vilvoorde. In functie van de persoonlijkheid van de minderjarige, zijn opvoedingscontext en de gepleegde inbreuk zal er een gepaste reactie komen van het jeugdparket. De ouders van deze jongeren zullen systematisch in de procedure betrokken worden als burgerlijk verantwoordelijke. Op die manier beoogt de reactie van het parket zowel sensibilisering als sanctionering", zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?