Jaarmarkt Gooik, een aangename ontmoetingsgelegenheid

Langzaam maar zeker vonden de mama’s en papa’s met hun spruiten de weg naar de kermis die voor de eerste keer op de satellietparking stond. Maar ook daar was er geen grote toeloop. Wellicht hielden de ongunstige weersvoorspellingen de massa, die er wel was op de voorbije warmere jaarmarktedities, thuis. En eens de jaarmarkt goed op dreef was joeg een stortbui heel wat bezoekers weg.

Toch was het weer de moeite om eens af te zakken naar het Gooikse dorpscentrum. De vele verenigingen zetten hun beste beentje voor om de bezoekers te verwennen met lekkers, spelletjes en andere attracties. Ook de middenstand kwam ruim aan bod. De stand van GJ-projects ging regelmatig "in rook op" tijdens demo’s over het nut van rookmelders.

Het neerhof trok weer heel wat jonge kijkertjes. De rommelmarkt leed onder een lagere opkomst. En de politiekers liepen, opvallend, hand in hand, over en weer.

Hierna brengen we nog een reeks nieuwssprokkels die we op het jaarmarktterrein konden noteren. We hoorden iets over de bellenman, de burgemeesterssjerp, het Kubb-tornooi, de kermis, de pompoenenwedstrijd, de burgemeester van de zustergemeente,…..


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?