Inzet camera’s tegen zwerfvuil werpt vruchten af

Het bestuur van Sint-Pieters-Leeuw zet reeds vele jaren sterk in op de strijd tegen sluikstorten op haar grondgebied. Zo liep er in de maanden maart en april de zwerfvuilcampagne "Op 5 minuten proper" waarbij het bestuur haar inwoners aanspoorde om zwerfvuil te rapen. Dit bleek een groot succes.
 
Een grote plaag bleef het sluikstorten op een aantal gevoelige locaties, zoals rond ondergrondse glasbollen, vuilnismoloks en vuilnisbakjes. Een beperkt aantal hardnekkige sluikstorters bleef deze plaatsen als stortplaats gebruiken. Het was echter bijzonder moeilijk deze sluikstorters op heterdaad te betrappen.

Daarom besliste het bestuur om verplaatsbare verborgen camera's op te stellen op gevoelige plaatsen. Deze  camera's worden regelmatig verplaatst en zijn in werking sedert 20 maart 2019.

Na enkele maanden van werking blijkt dat de inzet van de camera's zijn vruchten afwerpt. Op 4 maanden werden meer dan 150 PV's van vaststelling opgemaakt. Op deze PV's volgt normaal een GAS-boete. Deze wordt aan de overtreder betekend door de sanctionerend ambtenaar. Een aantal dossiers is nog in behandeling bij de sanctionerend ambtenaar, die de boete vaststelt. De identiteit van enkele sluikstorters wordt nog door de politie opgespoord.

De - aan deze sluikstorters - opgelegde GAS-boetes gingen van 80 tot 140 euro, maar kunnen oplopen tot 350 euro. Naast de boete worden ook nog de kosten voor het opruimen van het afval aangerekend. Wie als sluikstorter betrapt wordt, mag dus rekenen op een forse geldboete. Bij een tweede betrapping zal de geldboete nog zwaarder zijn.

Uiteraard is het niet de bedoeling zoveel mogelijk boetes op te leggen. Het doel blijft het sluikstorten te voorkomen en een propere en veilige omgeving te creëren voor de buurtbewoners. Ook op dat vlak kan de inzet van camera's reeds succesvol genoemd worden. De omvang van het sluikstorten op deze gevoelige plaatsen is immers reeds zichtbaar verminderd.

Hoe vermijd je een GAS-boete?

Is de glascontainer vol? Neem je glas terug mee en gebruik een andere glascontainer of ga naar het recyclagepark. Hol glas wordt hier gratis aangenomen.

Gooi sigarettenpeuken, kauwgom, zakjes, etensresten, blikjes, zakdoekjes ... in de vuilnisbak en niet ernaast.

Heb je groter afval? Laat het niet achter op straat, maar ga naar het recyclagepark. Heel wat zaken kunnen hier gratis worden afgezet of tegen een basisprijs. Ook op afroep kan je grof vuil laten opfhalen: maak een afspraak via grofvuil@intradura.be of 02 334 17 45.

Meer info over het recyclagepark vind je op de website: www.sint-pieters-leeuw.be/recyclagepark

Archief

Verborgen camera’s betrappen 11 sluikstorters in 2 weken


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?