Inwoners kunnen zegje doen over ruilverkaveling Gooik

GOOIK - De gemeente Gooik en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseert de eerste toelichtingsavonden in verband met de geplande ruilverkavelingen.

In mei 2008 kreeg de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht om te onderzoeken welke kansen een ruilverkavelingsproject kan bieden in Gooik. Na heel wat studiewerk liggen vandaag de eerste discussieplannen echt op tafel, als een toekomstvisie over de inrichting van het landschap. “Er staat wel nog helemaal niks vast”, zegt Filip Mignon van dienst Grondgebiedzaken in Gooik. “We geven iedereen tijdens deze ‘discussieavonden’ de kans om hun mening te uitten. Iedereen is welkom.”

Deze plannen spreken zich nog niet uit over het ruilen van gronden. Wel over het aanleggen van toegangswegen voor landbouwers en boseigenaars, veilige fietsverbindingen, wandelpaden, waterbeheersing, erosiemaatregelen, natuurgebiedjes en propere beken. 

Planning

Toelichting gebied 1 en 2: dinsdag 16 april, 20 uur in schuur GC De Cam, Dorpsstraat 67 Gooik

Toelichting gebied 3 en 4: donderdag 18 april, 20 uur in refter loods openbare werken, Processiestraat 5, Strijland

Toelichting gebied 5 en 6: maandag 22 april, 20 uur in parochiezaal Elckerlyc, Kerklplein, Oetingen

Toelichting gebied 7 en 8: woensdag 24 april, 20 uur in zaal ’t Jagershof, Bruneaustraat 36, Kester


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?