Inwoners beslissen mee over heraanleg van speelterreinen

De speelterreinen Hogeweide in Kobbegem en Meiveld in Relegem zijn in dergelijk slechte staat dat de gemeente Asse een vernieuwingsplan uitwerkt. Hiervoor wordt op hulp van de inwoners gerekend.

Momenteel zijn er zo'n 30-tal speelterreinen in Asse, waaronder Hogeweide in Kobbegem en Meiveld in Relegem. Beide zijn in slechte staat: alle of zo goed als alle speeltoestellen zijn verwijderd omwille van vandalisme of slijtage. Zowel vanuit de hoek van de inwoners als op de gemeenteraad kwam al diverse keren de vraag naar een heraanleg van beide terreinen. De jeugddienst en technische dienst werken een plan uit.

"Maar we willen dit niet alleen doen", laat de gemeente weten.  We horen ook graag de mening van inwoners over beide projecten. Zowel voor het project Kobbegem (Hogeweide) als het project Relegem (Meiveld) hebben we een aparte pagina gemaakt. Je vindt er meer info over de ligging van het terrein en telkens een webformulier waar je je ideeën en opmerkingen kwijt kan."

Inwoners van Kobbegem en omwonenden van Meiveld vinden deze info ook in hun brievenbus begin maart. Nog tot en met 31 maart kunnen ze voorstellen bezorgen.

Op basis van de ingezonden suggesties wordt een ontwerpworkshop voorbereid, hetzij fysiek, hetzij digitaal. Dit hangt af van de geldende maatregelen en de grootte van de groep. Doel is te komen tot een gedeeld ontwerp, dat in de aanloop naar de zomervakantie concreet kan worden uitgewerkt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?