Inventarisatie van het Lenniks riolerings- en grachtenstelsel

Vanaf eind april zal GlobeZenit in opdracht van Fluvius de opmetingen starten in het kader van de inventarisatie van het riolerings- en grachtenstelsel.

Hierbij worden inspectieputten, in- en uitlaten en hydraulische structuren zowel boven- als ondergronds opgemeten. Dit alles gebeurt om een hydraulisch model op te maken van heel de gemeente Lennik.

Deze werken zullen weinig tot geen hinder veroorzaken en duren tot uiterlijk 31/12/2021. Het grootste deel van de werkzaamheden zal plaatsvinden in de periode mei tot en met augustus.

Bij elk deksel zal een tijdelijk nummer aangebracht worden met biologisch afbreekbare verf dat na verloop zal verdwijnen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?