“Interregionale fietstocht door de Markvallei” is ingefietst

Vanuit het Park van Edingen is maandag een Interregionale fietsparcours ingefietst. De fietsroute moet de Markvallei in de schijnwerpers plaatsen en loopt over de gemeenten Herne, Galmaarden, Geraardsbergen, Edingen en Lessen. Er wordt volop aandacht besteed aan  het natuur- cultuur- en landschapspatrimonium van de vallei.

Het initiatief past in het kader van het federaal project “ Life BNIP- Belgian Nature Integrated Project“ dat door de Europese Unie wordt gesubsidieerd. Het is voor België een redelijk uniek grensoverschrijdend project. Daar staat de 28 km lange Mark een beetje symbool voor, met de bron in het Bos van Edingen om dan door het Vlaamse Pajottenland te vloeien en uit te monden in de Dender in Deux Acres.

De waterloop wordt onderweg bevoorraad door een tiental beekjes die het debiet verhogen en stroming brengen. In het verleden werden een aantal meanders afgesneden met stroomafwaarts overstromingen als gevolg. Gelukkig kregen de overheden, onder impuls van Europa, de laatste jaren een heel nieuwe visie op ecologische waterbeheer. Oude afgesloten meanders werden opnieuw geopend met de aanleg van visstrappen, die de trek van de vissen toelaten naar de paaiplaatsen.

16 molens

Langs de Mark en de bijrivieren stonden er wel 16 watermolens waarvan de helft nog bestaan. Ze dienden als olie- oftwijnmalen, graanmolen of papiermolen.

Er werd een fietsparcours uitgestippeld doorheen de hele vallei van de Mark (Edingen, Herne, Galmaarden, Geraardsbergen en Lessines) . Langs het parcours staan er informatieborden en promotieborden

De fietstocht is meer dan 60 kilometer lang. Vier natuurverenigingen, Het Koninklijk Verbond voor Bescherming Vogels (LRBPO), De Mark, Edingen – Environ-Nature et Transition en Contrat Rivière Dendre, hebben 2 jaar gewerkt aan de uitwerking van deze route. Ze willen samen de biodiversiteit van de Mark en haar patrimonium promoten om het grote publiek te sensibiliseren voor de bescherming van Nature 2000-soorten en habitats.

De route is gebaseerd op het fietsknooppuntennetwerk zodat fietsers eender waar kunnen aansluiten en het parcours geheel of in stukken af te leggen. Er liggen enkele stations langs de route.

De route kan gedownload worden op de site van Contrat Rivière Dendre of via de QRcode op de informatieborden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?