Interlokale Vereniging Sportregio Pajottenland op gang geschoten

Met de steun van Sport Vlaanderen is door 10 gemeentelijke sportdiensten een nieuwe structuur ‘Interlokale Vereniging Sportregio Pajottenland’ opgericht. De samenwerking maakt een aantal grotere activiteiten mogelijk, die de kleinere gemeenten afzonderlijk moeilijk zouden kunnen waar maken.

 Plannen

 Zo komen er ook volgend jaar 2 kleuterhappenings, een sporteldag en een personeelssportdag, een inclusief G-sportkamp en 10 sessies Kijk! Ik Fiets!. Er worden ook een aantal nieuwe laagdrempelige activiteiten opgestart binnen het ‘Bewegen Op Verwijzing-project’.

Provincies niet meer bevoegd

 Vanaf 1 januari 2018  zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden materies, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Dit betekent dat de werking van de huidige Sportregio Pajottenland geen ondersteuning meer kan genieten vanuit de provincie Vlaams-Brabant.
Deze samenwerking werd opgestart in 1997 met 10 gemeenten gaande van Affligem over  Liedekerke, Ternat, Roosdaal, Gooik, Lennik, Pepingen, Galmaarden, Herne tot in Bever. De provincie ondersteunde de hele periode deze regiowerking met een halftijdse coördinator, van begin tot eind 2017 stond Dirk Heylen aan het roer van de sportregio.

Lees verder onder deze foto

 Daarnaast werd door de provincie voorzien in een jaarlijkse financiële input van 10.000€,  logistieke en materiële ondersteuning en de communicatie van de regionale sportevenementen.

 Verder zetten

 De voorbije jaren heeft de Sportregio zich dan ook voorbereid op deze nieuwe situatie, zeker het laatste jaar werden diverse overlegmomenten met de sportdiensten en de schepenen van de sport gehouden. Er werd al snel tot een mondeling akkoord gekomen dat de samenwerking tussen deze gemeenten wordt voortgezet via het oprichten van een interlokale vereniging (ILV) Sportregio Pajottenland. 

 Tijdens de gemeenteraad van november werd de oprichting en het huishoudelijk reglement door alle betrokken gemeenten goedgekeurd, op maandag 18 december werd de oude structuur finaal opgeborgen en de nieuwe ILV-structuur officieel bekrachtigd. 

 De Vlaamse Overheid zal via Sport Vlaanderen de nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsvormen financieel ondersteunen voor bovenlokale sport- en bewegingsprojecten. Intussen hebben we bericht gekregen dat alle 7 ingediende projecten voor 2018 intussen werden goedgekeurd voor een totaal bedrag van  21.075 € en nog eens 126 lesgeversuren via sportwerk Vlaanderen. 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?