Integratiepartners Liedekerke-Affligem-Denderleeuw ‘leren van elkaar’

LIEDEKERKE / AFFLIGEM - De gemeenten Liedekerke, Affligem en Denderleeuw krijgen van Vlaams minister Liesbeth Homans een subsidie van 150.000 euro voor een intergemeentelijk project over inburgering.

De gemeenten Liedekerke, Affligem en Denderleeuw bevinden zich op de snijlijn tussen het Pajottenland en de Denderstreek, tegelijk ook een kruising tussen twee provincies: Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. In het verleden maakte die provinciegrens een structurele samenwerking tussen deze gemeenten minder evident, terwijl zij toch gelijkaardige maatschappelijke evoluties kenden. Een tendens die zij de afgelopen jaren deelden, is de sterke toename van inwoners met een migratieachtergrond. Daarom hebben zij samen een projectaanvraag voor intergemeentelijke samenwerking ingediend bij Vlaams minister Liesbeth Homans, bevoegd voor Integratie en Inburgering. Minister Homans keurde de aanvraag goed en kent aan het samenwerkingsverband 150 000 euro subsidiemiddelen toe voor een termijn van drie jaar.

De integratiepartners zullen deze middelen aanwenden om onder andere lerende netwerken uit te bouwen en lokale brugfiguren te ondersteunen. Dit moet bijdragen tot een betere afstemming rond het onthaal van inwoners met een migratieachtergrond en het ontwikkelen van meer expertise in het omgaan met diversiteit binnen de samenleving.

Het intergemeentelijke project Samen Inburgeren in 2014-2015 heeft reeds een basis tot samenwerking gelegd tussen de gemeenten Affligem en Liedekerke. Als nieuwe partner brengt de gemeente Denderleeuw meteen ook een achttal jaren ervaring op het vlak van integratiebeleid in. Een essentieel gegeven in dit samenwerkingsverband is de rol van mentor en klankbord die zowel gemeente Denderleeuw als Liedekerke kan spelen ten aanzien van Affligem, als gemeente zonder integratiedienst. Zij kunnen ook rekenen op steun van het Agentschap voor Integratie en Inburgering.

In de loop van het project is het de bedoeling om vanuit die opgebouwde expertise ook uitwisseling en samenwerking op te zoeken met andere omliggende steden en gemeenten die vergelijkbare kansen en knelpunten ondervinden. Deze wisselwerking kan dan weer nieuwe expertise opleveren en leiden tot het verder uitrollen van een intergemeentelijk deskundigheidsplatform in deze regio.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?