Installatie gemeenteraad Bever uitgesteld

Maandag of dinsdag weet Bever welke de uitspraak is van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen over de klacht die Rudi Geuens en Yvo Reygaerts, twee kandidaten van Open voor de Mens, indienden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

De benoeming van de burgemeester en de installatievergadering  kunnen pas doorgaan als de verkiezingen geldig zijn verklaard.

Er kan ook nog in beroep gegaan worden bij de Raad van State. De betrokkenen moeten hun beroep indienen binnen de acht dagen na de kennisgeving van de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Het beroep is niet opschortend, tenzij het gericht is tegen een beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen die een gehele of gedeeltelijke ongeldigverklaring van de verkiezing of een wijziging van de zetelverdeling inhoudt. De Raad van State doet uitspraak binnen een termijn van 60 dagen. Na een vernietiging volgen er nieuwe verkiezingen binnen de 50 dagen.

Het wordt dus afwachten welke stappen de betrokkenen gaan ondernemen. De installatievergadering kan in ieder geval niet voor 20 januari plaats hebben.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?