Inspraakmoment: “Schuif aan tafel en denk mee over de toekomst van Lennik.”

Na een omgevingsanalyse, 271 ingediende ideeën via www.lennikaanzet.be, meer dan 60 flitsinterviews, inspraakmomenten over verschillende actuele onderwerpen: raden, speelbos, Schapenstraat, duurzame mobiliteit en de visienota duurzaam Lennik 2030 is het moment aangebroken voor een toekomstdag.

Al deze info en ideeën worden nu geanalyseerd en worden besproken  met de Lennikse inwoner op de toekomstdag, die plaats vindt op zaterdag 14 september van 9 tot 13 uur in het WCD Den Bleek.

“De toekomstdag is een voormiddag om samen te dromen over het Lennik van 2030, de grote lijnen van toekomstig Lennik uit te zetten en in de lijn daarvan alle ideeën omzetten in concrete acties. Wat vinden we op langere termijn écht belangrijk voor onze gemeente?”

Er werd beslist 8 thematafels te vormen met elk zijn specifieke onderwerpen.

  1. Mensen en sociaal beleid (sociaal beleid, armoedebestrijding, gezinsondersteuning, senioren, onderwijs,…)

Quote: “Plaats een AED-toestel op iedere sportlocatie.”

  1. Samen Leven en Vrije Tijd

quote: “Stel gratis de beachterreinen open“

  1. Economie en welvaart (lokale economie, handelskern, korte keten, toerisme en zachte recreatie)

quote: “Voorzie Co working plaats in Lennik”

  1. Economie en welvaart (ruimtelijke ordening & planning, openbare werken)

quote: “Jonge gezinnen moeten in Lennik een betaalbare woning kunnen kopen”

  1. Verkeersveiligheid en mobiliteit

quote: “Veilige en berijdbare fietspaden”

  1. Ecologie en duurzaamheid (klimaat neutrale, milieu- en diervriendelijke gemeente)

quote: “Plaats zonnepanelen op alle gemeentegebouwen”

  1. Veiligheid en goed bestuur (ook dienstverlening, efficiëntie en effectiviteit

quote: “Maak meerdere infobladen per jaar”

  1. Participatief besturen

quote: “Zet in op digitale participatie”

Deze 8 thematafels worden begeleid door enthousiaste Lennikenaren die op voorhand een opleiding hebben gekregen en die na de toekomstdag alles zullen clusteren tot een bruikbaar document waarmee het bestuur aan de slag kan.

Al wat weerhouden wordt zal verwerkt worden in het meerjarenbeleidsplan.

Ten slotte zal het bestuur op het einde van dit jaar toelichting geven bij het meerjarenbeleidsplan en de manier waarop de weerhouden ideeën en voorstellen hierin verwerkt zijn.

Er moet dus niets voorbereid worden, enkel inschrijven of via mail (info@lennik.be) of telefonisch (02 532 41 15).

Programma

Afspraak vanaf 8u45

9 uur: Welkom

Kort kennismaken aan de tafels

Ronde 1: Toekomstoefening, algemeen beeld van Lennik in 2030

Ronde 2: Tafelthema

Ronde 3: Tentoonstelling

12u30: Afronding

13u00: Napraten bij hapje en drankje

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?