Inspectiediensten verzegelen bedrijfssites in Affligem

Tijdens een gecoördineerde actie inzake naleving van financiële, sociale en milieuregelgeving op twee bedrijfssites op de Brusselbaan in Affligem werden verschillende inbreuken vastgesteld. De terreinen werden verzegeld.

De controle dateert al van een week geleden, maar de resultaten raakten nu pas bekend. Op de gecontroleerde bedrijfssites werden tal van inbreuken vastgesteld.
 
Inzake milieuwetgeving werd onder meer het onrechtmatig verbranden van afvalstoffen en het niet-reglementair stockeren van asbest, olie en brandstof vastgesteld. Niet alle noodzakelijke vergunningen voor de uitgevoerde bedrijfsactiviteiten konden worden voorgelegd.

De brandweer stelde onregelmatigheden vast op vlak van brandveiligheid zoals het niet-reglementair stockeren van brandbare producten en wrakken wat in geval van brand het voor de brandweer moeilijk maakt om de situatie te beheersen. De sites zijn ook niet of onvoldoende voorzien van veiligheidsverlichting, alarminstallatie en blusmiddelen. Ook kon er geen garageregister inzake verkoop van voertuigen worden voorgelegd en was de werkplaats en ondergrond onvoldoende beschermd tegen het lekken van olie en andere schadelijke stoffen.

Verzegeling

Omwille van het aantal en de ernst van de inbreuken beslisten de gemeentelijke milieutoezichthouder en de dienst Leefmilieu van de federale gerechtelijke politie om over te gaan tot verzegeling van de sites. Deze bestuurlijke handhavingsmaatregel geldt gedurende twee maanden om het terrein te herstellen in oorspronkelijke toestand. De verantwoordelijke eigenaars zullen moeten instaan voor het ontruimen van de sites conform de voorschriften inzake milieu en afvalverwerking. De ontruiming van het terrein gebeurt in fasen en wordt gecontroleerd door de gemeentelijke milieutoezichthouder. Nadien zal een bodemonderzoek bepalen of er sprake is van verontreiniging en of er moet worden overgegaan tot sanering.

Partners

De politiezone TARL zette zowel interventie, wijkwerking als recherche in en kreeg de steun van de dienst Leefmilieu van de federale gerechtelijke politie (FGP DJSOC), de gemeentelijke milieutoezichthouder, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de hondensteun van de federale politie (DACH), de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Vlaamse Sociale Inspectie (VSI), de Brandweerzone Vlaams-Brabant West, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Federale Overheidsdienst Financiën.

Pace

Deze gecoördineerde actie kan beschouwd worden als de eerste grote realisatie in de aanpak van illegale economieën op het grondgebied van de politiezone TARL naast de bestaande acties ten aanzien van horecazaken. Voor de voorbereiding van deze actie kon de politiezone TARL gebruik maken van de expertise die de politiezone Dilbeek de voorbije jaren uitbouwde in deze materie. De politiezone Dilbeek is een structurele partner van de politiezone TARL binnen de politieassociatie ‘centrum’ (PACE) waartoe ook de politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) behoort


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?