Inspectiediensten betrappen pakjesbezorger die werkloosheidsuitkering krijgt

Op 18 september 2020 heeft de politiezone TARL in samenwerking met de inspectiedienst van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ-inspectie) gepatrouilleerd op het grondgebied van de gemeentes Ternat, Affligem en Liedekerke.

Dergelijke controles richten zich op sectoren die gevoelig zijn voor inbreuken op de sociale wetgeving en fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling alsook andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik. Bij illegale tewerkstelling verricht een persoon arbeid terwijl diens verblijfstitel dit niet toelaat. Bij zwartwerk worden er arbeidsprestaties verricht zonder dat hier sociale bijdragen op worden betaald.

In Ternat werden geen inbreuken vastgesteld bij de controle van een barbershop.

In Affligem werden 2 koeriers gecontroleerd. 1 van hen bleek niet aangemeld in de DIMONA-databank van de RSZ wat resulteert in een proces-verbaal voor zwartwerk. De betrokkene bleek eveneens werkloosheidssteun te genieten.

In Liedekerke werden tijdens de controle van een bouwwerf geen inbreuken vastgesteld. Bij de controle van een kapperszaak bleek 1 werknemer niet aangemeld in de DIMONA-databank van de RSZ wat resulteert in een proces-verbaal voor zwartwerk. De politie doet verder onderzoek naar de woonsituatie van de betrokkene. Bij een tweede kapperszaak werden geen inbreuken vastgesteld.

Tijdens de controles werd eveneens de naleving van de coronamaatregelen nagegaan. Hierbij werden geen inbreuken vastgesteld.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?