INL-ploegen helpen padden overzetten

Het is momenteel ‘paddenseizoen’, deze amfibieën zoeken op dit moment van het jaar een weg naar een poel om zich voort te planten. Om deze trek te overleven, worden ze geholpen met het oversteken van wegen. Dat gebeurt onder meer door de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en de aangesloten 27 gemeenten uit Halle-Vilvoorde.

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen) staan in voor het beheer van kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten, poelen, bermen en hooilandjes en voor landschap- en natuurontwikkeling, zoals herbebossingsprojecten, inrichting van natuurgebieden en soortenbescherming.

De provincie Vlaams-Brabant trok 2.130.000 euro uit voor de organisatie van Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen tijdens deze legislatuur. IGO en Pro Natura krijgen elk de helft van dat bedrag voor de uitvoering in respectievelijk het arrondissement Leuven en Halle-Vilvoorde.

“Zo dragen ze bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit. Want natuur kansen geven betekent ook inzetten op natuurinrichting en een doordacht beheer”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

Padden helpen oversteken

Amfibieën hebben het door het verlies van leefgebied, klimaatverandering en een druk wegennetwerk, de laatste jaren niet gemakkelijk.

Op dit moment van het jaar zijn heel wat vrijwilligers bezig met een paddenoverzet. Op vele plaatsen worden ze hierbij geholpen door de INL-ploegen van Pro Natura. 

In Londerzeel en Zemst helpen ze bij het plaatsen van de paddenschermen en ingraven van emmers.  Pro Natura plaatst de constructie en de vrijwilligers zorgen dan voor een veilige overzet van de padden, kikkers en salamanders. Na de trek ruimt Pro Natura alles terug op.

“Om te voorkomen dat amfibieën tijdens hun trek in rioolputten verdrinken, zijn we vorig jaar in Sint-Genesius-Rode reeds gestart met het proefproject ‘uitsluiproutes’. Met positief resultaat”, zegt Nathalie Saelens, coördinator van de INL-Ploegen van Pro Natura. “We voorzien uitsluiproutes op twee manieren: een begroeiingsmat lijmen aan de zijkant van de rioolput, die permanent is, of de plaatsing van hoekelement dat gebruikt wordt bij het plaatsen van gyproc-muren, die we na de trek weer weghalen. Beide elementen zorgen ervoor dat de dieren genoeg grip hebben om zelfstandig uit de rioolput te kruipen.

Dit jaar werden in Sint-Genesius-Rode in de Stationsstraat, Dragonderstaat, St. Annalaan, Fonteinstraat en op de parking van de begraafplaats in totaal 27 rioolputjes aangepakt. Ook in Lennik voorzagen de INL-ploegen deze uitsluiproutes. "Wij zijn blij dat de gemeente de INL-ploegen van Pro Natura die opdracht heeft gegeven want zo worden nog heel wat extra amfibieënlevens gered", zegt Marijke Wauters, paddencoördinator van Natuurpunt M.O. Lennik.

De INL-ploegen van Pro Natura beheren ook zo’n 50 poelen in Halle-Vilvoorde. Deze poelen zijn belangrijk voor de overlevingskansen van de amfibieën. Poelen zijn ook van levensbelang voor heel wat andere soorten, zoals libellen, waterkevers en zweefvliegen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?