Ingang van het Regina Caelilyceum is voortaan een schoolstraat

De veiligheid aan het Regina Caelilyceum in Dilbeek heeft een boosterprik gekregen nu een deel van de Schilderkunstlaan een volwaardige schoolstraat is.

Dagelijks komen meer dan duizend jongeren binnen en buiten langs de grote poort in de Schilderkunstlaan. Om het aantal verkeersbewegingen in de wijk naar beneden te halen in combinatie met een grotere inzet op strappen (stappen en trappen), heeft de gemeente Dilbeek  - na overleg met de ouderraad en directie van het lyceum – de bestaande fietsstraat omgevormd tot een schoolstraat.

Het gemotoriseerd verkeer is er verboden op schooldagen van 8.15 uur tot 8.50 uur, van 15.15 uur tot 16 uur en op woensdag van 12.40 uur tot 13.25 uur. Een bareel zal de straat afsluiten. Door de straat tijdelijk verkeersvrij te maken wordt er volop ruimte gegeven aan fietsers en voetgangers.

Naast het invoeren van de schoolstraat zetten school en ouderraad ook in op de zoenzone op de parking van Colruyt aan de Ninoofsesteenweg.  In mei 2021 voerde de ouderraad een verkeersenquête uit bij de ouders. Opvallend was dat velen bereid waren de zoenzone te gebruiken (89%), maar weinigen die effectief gebruikten (8%).

Voortaan wordt de zoenzone maandelijks in een positief daglicht gesteld bij de hele schoolpopulatie. Het openen van de schoolstraat in januari én de aanleg van 4 bijkomende zebrapaden in februari en maart tussen zoenzone en schoolstraat, maken de weg tussen de zoenzone en school heel wat vlotter en veiliger.

School en ouderraad willen in de toekomst verder inzetten op het verhogen van de veiligheid rond de RC-campus. Samen met de gemeente wordt momenteel bekeken om zwaar vrachtverkeer uit de schoolwijken te houden tijdens de piekmomenten, wat niet enkel het RC-lyceum, maar alle scholen van Dilbeek ten goede zou komen. Tegelijk wil de school meer inzetten op ”strappen”, niet enkel op de klassieke strapdag, maar ook gedurende het jaar.

Over de ouderrraad

De Regina Caelilyceum-ouderraad bestaat uit een groep van geëngageerde vaders en moeders, die meedenkt en samenwerkt met de school, om op die manier de betrokkenheid van ouders en leerlingen bij het schoolgebeuren te verhogen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?