Infosessie voor Pajotse horeca-uitbaters in Herne

Op 11 oktober 2016 heeft er een infosessie plaats voor horeca-uitbaters in het Dominicanessenklooster in Herne. Vierenzeventig horecazaken uit het Pajottenland werden hiervoor uitgenodigd.

Op 12 februari 2016 ging in Herne de actie ‘lokale monitor horeca” door. Herne was de enige gemeente uit het Pajottenland die deelnam aan deze actie. De test hield in dat jongeren van 15 en 16 jaar dienden te verifiëren of het mogelijk is om alcoholische dranken aan te kopen bij lokale horeca uitbaters. Bij overtreding van de wetgeving werden er geen boetes uitgeschreven. Het was de bedoeling om na te gaan of de alcoholwetgeving werd nageleefd en of er extra dient gesensibiliseerd te worden.

“Mag je alcohol schenken aan een -15 jarige als de ouders dit vragen?”

Het onderwerp leefde in de gemeente en haalde de pers. Door dit initiatief ontstonden er bij vele horeca uitbaters vragen zoals bijvoorbeeld “Mag je alcohol schenken aan een -15 jarige als de ouders dit vragen?” Het gemeentebestuur organiseert daar om, in samenwerking met de intergemeentelijke preventiedienst, een infosessie op 11 oktober 2016 om 20 uur in het Dominicanessenklooster.

 

74 horecazaken in de 6 gemeenten van de politiezone Pajottenland werden door de intergemeentelijke preventiedienst aangeschreven om ze te sensibiliseren rond de wet op de beteugeling g van de dronkenschap. Het is verboden om dronkenmakende dranken te verkopen/te schenken aan iemand die al in kennelijke staat van dronkenschap is. Deze wetgeving blijft dode letter aan de muur van sommige horecazaken! Allerlei negatieve berichten vanuit de hulpverlening en de lokale bevolking hebben ons er toe aangezet om dit thema eens onder de aandacht te brengen bij deze sector. Alle frustraties, vragen en bedenkingen kunnen gesteld worden tijdens de gratis infosessie voor horeca uitbaters op 11 oktober 2016 in Herne. De wet op de beteugeling van de dronkenschap is een werkpunt. Vanuit de politiezone en de gemeentebesturen wordt een ACTIEVE inzet verwacht.van de dronkenschap. Het is namelijk verboden om dronkenmakende dranken te verkopen of te schenken aan iemand die al in kennelijke staat van dronkenschap is. Deze wetgeving blijft dode letter aan de muur van sommige horecazaken! Allerlei negatieve berichten vanuit de hulpverlening en de lokale bevolking hebben er toe aangezet om dit thema eens onder de aandacht te brengen bij deze sector.

 

Alle frustraties, vragen en bedenkingen kunnen gesteld worden tijdens deze gratis infosessie. Vragen of bedenkingen kunnen ook vooraf gemeld worden via preventie@pajottenland.be

 

Gastsprekers die avond zijn:

-        Peter Papeleu, controleur FOD Volksgezondheid

-        Bianca Vanreepinghen, preventiedienst Pajottenland

Praktisch:

WANNEER? dinsdag 11 oktober 2016 om 20.00u

WAAR? Dominicanessenklooster, Heilige Geeststraat 22-24, 1540 Herne

VOOR WIE? Horeca-uitbaters uit het Pajottenland

PRIJS? Gratis

INSCHRIJVEN? inschrijven is gewenst via preventie@pajottenland.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?