Infomarkt RUP Stationsomgeving

Op woensdag 26 juni houdt gemeente Dilbeek een infomarkt omtrent het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Stationsomgeving. Dit RUP is momenteel in opmaak en heeft tot doel om de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen rond het station van Dilbeek te kaderen en de mobiliteit te structureren.

Momenteel – meer bepaalt van 3 juni t.e.m. 1 augustus 2019 - loopt de raadpleging over de startnota van het RUP. De suggesties, aanvullingen en bedenkingen die tijdens de raadpleging worden geformuleerd, zullen worden onderzocht tijdens de verdere uitwerking van het RUP.

De startnota kan geraadpleegd worden op volgende locatie of websites:

    Loket team Wonen & Ondernemen, Kasteelhoeve, de Heetveldelaan 4, 1700 Dilbeek
    Op de pagina van de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen op deze site
    https://www.akkeakketuuttuut.be (website die specifiek voor dit project werd opgesteld)

Tijdens de infomarkt zal de startnota worden toegelicht en kunt u met uw vragen, suggesties, aanvullingen en bedenkingen omtrent het project terecht.

De infomarkt zal plaatsvinden op 26 juni van 15 tot 19 uur (doorlopend) aan het station van Dilbeek. Inschrijven hoeft niet.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?