Infiltratieproeven langs de Assesteenweg

De firma Geosonda plaats in opdracht van Farys 12 peilbuizen langs de Assesteenweg, ter hoogte van Z.5 Mollem 100. Het bedrijf voert hierbij ook enkele infiltratieproeven uit.

Bij het uitvoeren van de infiltratieproeven zal er geen hinder zijn voor het verkeer. Bij het plaatsen van de peilbuizen zal de vrachtwagen over een beperkte afstand voor een beperkte tijd (ongeveer 1 uur per proef) een rijstrook innemen.

Deze werken eindigen op 8 januari 2021. Om de verkeershinder op deze drukke verkeersader zoveel mogelijk te beperken, zullen de werken telkens plaatsvinden tussen 09.00 uur en 15.00 uur.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?