INFANO en gemeente Pepingen werken samen voor project Zagerij.

De gemeente Pepingen verkoopt een stuk van de schuur van “De Zagerij” aan INFANO, die er een kinderkribbe gaat bouwen en organiseren.

De gemeente huurt van INFANO, voor de duur van 25 jaar, de ingerichte gelijkvloers aan de straatkant en de winddicht afgewerkte eerste verdieping.  Op het gelijkvloers (langs de straatkant) komen zowel de toekomstgerichte bib als de raadzaal.

INFANO heeft de intentie om in “De Zagerij” een nieuwe crèche te bouwen en in te richten. In deze nieuwbouw zullen beide crèches met een totale capaciteit van 36 plaatsen samen gehuisvest worden. INFANO wil het project “Zagerij” voor de gemeente coördineren en enerzijds zijn eigen lokalen voor de kinderopvang inrichten op het gelijkvloers, aan de achterzijde.
Anderzijds wil INFANO het gelijkvloers en de eerste verdieping vanaf de straatkant inrichten en via een lange termijnverhuring ter beschikking stellen van de gemeente. 

De gemeente krijgt een voorkooprecht op de gehuurde verdiepingen in geval van latere verkoop door INFANO. De gemeente krijgt een eerste recht op verlenging van de huur na afloop van het contract. 
De gemeente zal de kost dragen van het verbindingsstuk met de toekomstige inkomsthal, gebouwd op de huidige grond van de gemeente, die eigendom blijft van de gemeente. Deze werken zullen tezamen met de werken van INFANO uitgevoerd worden. Deze kostprijs wordt geraamd op 80.000 euro. De werken moeten starten voor 31 maart 2018.

Samenwerking
De gemeente Pepingen en INFANO werken sinds 8 jaar samen op vlak van kinderopvang. Op 1 juli 2010 nam INFANO de uitbating over van de buitenschoolse kinderopvang (BKO). De gemeente betaalt aan INFANO een vergoeding voor de uitbating en de organisatie van de BKO, gehuisvest in de hoeve Vander Stokken, eigendom van de gemeente. 

Sinds 15 februari 2009 baat INFANO de crèche achter het gemeentehuis uit.  De gemeente stelt de lokalen gratis ter beschikking. INFANO baat de crèche uit zonder gemeentelijke toelagen. INFANO helpt het OCMW sinds 2011 met het management van de minicrèche PINOKKIO. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?