Impact van staking bij De Lijn kan per regio sterk verschillen

Door een actie van de drie vakbonden is de dienstverlening bij De Lijn in heel Vlaanderen verstoord op vrijdag 9 oktober. De impact van de staking kan sterk verschillen van regio tot regio.

De meest recente informatie over de dienstregeling van jouw bus of tram op 9 oktober kan je op https://verstoring.delijn.be terugvinden in lijsten die per provincie worden aangemaakt. De Lijn zal deze lijsten gedurende de dag regelmatig vernieuwen. De meest recente informatie over de dienstregeling van jouw bus of tram zal je allicht ook terugvinden op de website of in de app van De Lijn.

Hoe groot de hinder doorheen de dag zal zijn, is voorlopig zeer onduidelijk. Maar problemen zullen er hoe dan ook opduiken.

Versterking autocars

Op de drukste ritten worden sinds begin deze week autocars ingezet om de capaciteit te verhogen. Het is mogelijk dat omwille van de staking de oorspronkelijke rit echter niet rijdt. De autocars zelf blijven wel rijden maar hierdoor kunnen opnieuw capaciteitsproblemen op die rit ontstaan. [Archief : Versterking De Lijn door autocars start maandag]

Ook de Lijnwinkels ondervinden hinder en de Belbuscentrale werkt vrijdag niet telefonisch. Digitale reservaties voor later kunnen wel gebeuren. Klanten met een reservatie voor deze geïmpacteerde ritten zijn volgens De Lijn afgebeld. Bij het leerlingenvervoer is er normaal gezien geen hinder.

Betreurenswaardig

Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn beklemtoont dat deze actie, en vooral de timing ervan, betreurenswaardig is. "In een tijd waarin De Lijn zich moet meten met de privésector schaadt elke staking ons imago als voorkeurspartner van de Vlaamse overheid. Daarnaast straalt deze actie uiteraard negatief af op het vertrouwen van onze reizigers. Net nu we de voorbije maanden heel wat maatregelen hebben genomen om onze reizigers vlot en veilig op hun bestemming te brengen. Sinds deze week werken we ook samen met autocarbedrijven om ons te ondersteunen", aldus Kesteloot. "Deze inspanningen zullen we uiteraard blijven voortzetten. We rekenen erop dat onze reizigers hun vertrouwen in ons behouden."

Achtergrond

De vakbonden maakten dinsdag duidelijk dat er gestaakt zal worden op vrijdag 9 oktober. Er is onder meer protest tegen de privatisering van activiteiten, zoals de belbuscentrale en het leerlingenvervoer. De bonden willen dat er garanties komen voor de werkzekerheid van de betrokken personeelsleden. Overleg was er intussen wel, maar leverde voorlopig niets op.

"De organisatie van het openbaar vervoer zal er vanaf 2022 behoorlijk anders uitzien. Dat werd beslist door de Vlaamse overheid in het kader van het decreet Basisbereikbaarheid", reageert De Lijn. "Dat heeft ook directe gevolgen voor De Lijn en voor de medewerkers waaronder dan vooral die van de belbuscentrale en het leerlingenvervoer. We hebben heel wat inspanningen geleverd om deze medewerkers met hun specifieke expertise een nieuw toekomstperspectief te bieden. Zo deed onze directie op dinsdag 6 oktober nog een degelijk voorstel aan de vakbonden om de impact op de betrokken medewerkers te verzachten. Toch hebben de vakbonden dit voorstel afgewezen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?