Illegale tewerkstelling in lompenbedrijven

De politiezone TARL leverde eerder deze week bijstand aan controle van lompenbedrijven door de bijzondere inspectiediensten in Ternat en Liedekerke.

De actie gebeurde in samenwerking met de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ-inspectie), de dienst Vreemdelingenzaken, de inspectie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA-inspectie), de inspectie van de directie Toezicht op Sociale Wetten (TSW-inspectie), de Vlaamse Sociale Inspectie, de brandweer en de dienst Leefmilieu van de federale gerechtelijke politie (FGP DJSOC).

Ook de hondensteun van de federale politie leverde bijstand. De sites werden doorzocht met een speurhond teneinde personen te vinden die zich eventueel wegstoppen in de bergen kleding. De diensten controleerden op zwartwerk (niet-aangemeld bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid), illegale tewerkstelling (persoon tewerkstellen die wegens zijn verblijfsstatus niet tewerkgesteld kan/mag worden), verblijfsrecht, leefmilieu, milieuvergunningen en brandveiligheid.

In Ternat werd de loods van een lompenbedrijf gecontroleerd op de Assesteenweg. Eén persoon zonder verblijfsrecht was illegaal tewerkgesteld en werd overgebracht naar het gesloten centrum van de dienst Vreemdelingenzaken in Brugge met oog op repatriëring. De persoon was tevens niet aangemeld bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid. De brandweer stelde inbreuken op de brandveiligheid vast en maakt hiervoor een verslag op aan de burgemeester.

In Liedekerke werden in de Nijverheidszone Begijnenmeers vier personen aangetroffen die niet aangemeld waren bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid. Een persoon zonder verblijfsrecht werd illegaal tewerkgesteld en overgebracht naar het gesloten centrum van de dienst Vreemdelingenzaken in Brugge met oog op repatriëring. De brandweer stelde inbreuken op de brandveiligheid vast en maakt hiervoor een verslag op aan de burgemeester. Het bedrijf hield ook geen afvalstoffenregister bij wat een inbreuk op het leefmilieu is.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?