IJskelder wordt vleermuizenhotspot

De ijskelder van het ‘Kasteel van Schepdaal’ wordt hersteld. Deze ijskelder is gelegen op de site van Levenslust vzw, op de grens van Schepdaal en Sint-Martens-Lennik. Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei vzw (RL P&Z) staat in om dit erfgoedproject in goede banen te leiden. Weer een vleermuizenverblijf erbij in de regio!

Natuurpunt M.O.Lennik herontdekte.de ijskelder in 2009.  De ijskelder bevindt zich op de site van Levenslust, een vzw die onderwijs en ondersteuning voor jongeren aanbiedt. De natuurvereniging groef later de toegangsweg naar de ijskelder uit om zich een idee te vormen van de lang verborgen gebleven ijskelder.

 Lees verder onder deze foto uit 2012

In de zoektocht naar herstelfondsen kwam Natuurpunt M.O.Lennik  bij Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei terecht. Via een 360° erfgoedsubsidie voor waardevol erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant én een bijdrage van Levenslust vzw, wordt het financiële plaatje afgerond. Vleermuizenwerkgroep Myotis en Monumentenwacht Vlaams Brabant werden onder de arm genomen inzake hun expertise in het herstel van bouwkundig erfgoed en het vleermuisvriendelijk inrichten.

Nieuwe functie

“We ondersteunen de restauratie van dergelijke bedreigde erfgoedrelicten met het omringende landschap met de subsidie in het kader van 360°-erfgoedprojecten”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. “Monumentenwacht Vlaams-Brabant heeft eerst een grondig onderzoek gedaan naar de toestand van de ijskelder, en met deze aanbevelingen gaat het Regionaal Landschap het herstel op zich nemen. De herbestemming tot verblijfplaats voor vleermuizen blaast dit ‘kleine’ erfgoed nieuw leven in en het blijft in de toekomst gevrijwaard.”

Beheerplan van de site

“Levenslust vzw werkt hier graag aan mee”, vertelt Jill De Cock van Levenslust vzw. “Een gezonde en natuurrijke omgeving is voor onze bewoners belangrijk. Bij het beheer van de omliggende campus van Levenslust vzw wordt in de toekomst ook rekening gehouden met mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Er wordt namelijk werk gemaakt van een beheerplan van de site. Ook de buurt zal na restauratie de ijskelder kunnen bezoeken. Dit zal gebeuren op vaste  momenten, buiten het winterslaapseizoen van de vleermuizen, uiteraard”, voegt Jill De Cock nog toe.

Lees verder onder deze foto:

De ijskelder wordt hersteld. Er worden snelbouwstenen opgehangen, waar vleermuizen zich kunnen aan vastklampen. De ingang met de keermuren wordt helemaal hersteld. De weg blijft in aarde zoals het oorpsronkelijk was. Er komen 3 stalen deuren met invliegopeningen voor de vleermuizen. De omheining wordt hersteld en er komt wellicht ook een natuurlijk haag of dergelijke. Drie bomen verdwijnen maar worden vervangen op het domein van Levenslust.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?