"Hygiëne personeelskeuken provinciehuis alarmerend"

VLAAMS-BRABANT - Er zijn opnieuw ernstige inbreuken vastgesteld tegen de hygiëne- en voedselveiligheidsvoorschriften in de personeelskeuken van het provinciehuis in Vlaams-Brabant. Een recent verslag spreekt volgens oppositiepartij N-VA over toestanden die 'niet door de beugel kunnen'.

Een proces-verbaal van begin dit jaar van het Hoog overlegcomité voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel klaagt de aanhoudende (on)hygiënische situatie aan in de personeelskeuken van het provinciehuis. "Niet alleen troffen de interne en een externe preventiedienst er een week voordien vervallen voedingswaren aan; ook blijkt uit het verslag dat de keuken slechts twee keer per week wordt gepoetst", aldus Linda Van den Eede, fractieleider van oppositiepartij N-VA.

"Het personeelsrestaurant wordt uitgebaat door een concessiehouder die sedert 2004 alle catering in het provinciehuis verzorgt. In 2012 stelde de voedselinspectie (FAVV) al ernstige overtredingen vast tegen de wetgeving inzake voedselveiligheid. De cateraar kreeg toen zes maanden de tijd om de situatie recht te trekken en voerde een gecertificeerd controlesysteem in. Desondanks herhaalt de onhygiënische geschiedenis van het personeelsrestaurant zich. Tijdens een extra controle van de dienst facilitair beheer op 3 maart jl. bleek dat de cateraar nog altijd niet alle hygiënische richtlijnen nakwam."

Afgelopen dinsdag peilde N-VA-fractievoorzitster Linda Van den Eede tijdens de provincieraad naar de ernst van de situatie en vroeg ze welke maatregelen het provinciebestuur overweegt. Linda Van den Eede: “Ik stel vast dat de cateraar blijft volharden in de boosheid en waarschuwingen systematisch negeert. We vragen dus om stringente maatregelen om de voedselveiligheid in het provinciehuis te verzekeren.”

Morgen vindt er opnieuw overleg plaats met de cateraar.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?