Huis van het Kind Beersel erkend door Kind en Gezin

BEERSEL - Begin november maakte Kind en Gezin bekend dat Beersel in aanmerking komt voor een erkend en gesubsidieerd 'Huis van het Kind'.

De Vlaamse regering én Kind en Gezin hebben de ambitie om in heel Vlaanderen Huizen van het Kind op te richten. Via het Huis van het Kind wordt het lokale aanbod meer op elkaar afgestemd en kunnen de verschillende organisaties promotie maken voor elkaars activiteiten. Het aanbod dat nu reeds aanwezig is, zal zo op een efficiënte manier bij de ouders raken. En waar er nood is aan een nieuwe vorm van gezinsondersteuning, zal het Huis van het Kind dat in overleg met haar partners mogelijk maken.

Beersel zal zo een extra aanbod naar jonge gezinnen toe kunnen ontwikkelen. De gemeente heeft momenteel reeds een gedifferentieerd aanbod: het consultatiebureau van Kind en Preventie en het kinderdagverblijf Stekelbees, waar ook kindjes met een specifieke zorgbehoefte terecht kunnen. De integratiedienst van de gemeente heeft bovendien een aanbod rond taalstimulering bij jonge anderstalige kinderen, de bibliotheek organiseert regelmatig workshops rond opvoedingsondersteuning en Dienst Welzijn van de gemeente organiseert workshops in de week van de opvoeding. Babbelot (buurthuis in Lot) zorgt ervoor dat jonge ouders mekaar kunnen ontmoeten, de Gezinsbond werkt rond bewegen voor kinderen en ook de scholen hebben een mooi opvoedingsondersteunend aanbod naar de gezinnen. Kraamzorg Landelijke Thuiszorg zorgt voor postnatale ondersteuning aan huis via de kraamzorg. En zo zijn er nog heel wat initiatieven in Beersel.

Het Huis van het Kind in Beersel vindt het ook belangrijk dat er in de deelgemeenten een aanbod is. Het huis van het kind is gevestigd in het gebouw van Stekelbees en Kind en Preventie in de A. Vaucampslaan 78 in Huizingen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?