'Huis Langhendries' voorlopig gered

De vergunning die de eigenaars van 'Huis Langhendries' de mogelijkheid geeft om de cottage-woning te slopen, is voorlopig geschorst.

Het gemeentebestuur van Lennik reikte eind mei een 'omgevingsvergunning' uit die de eigenaars de mogelijkheid gaf om de cottage-woning 'Langhendries' van begin 20ste eeuw in de Frans Devoghellaan te laten slopen.

Restauratiearchitect Herman Cornelis huiverde bij het idee alleen al en verzette zich tegen de 'tabula-rasa' plannen om op de site na de sloop een volledig nieuw bouwproject op te trekken. Lees alles via : Beroering rond plannen om 'Huis Langhendries' te slopen

Cornelis stelde een uitgebreid beroep op dat ondertekend werd door meer dan twintig buren en sympathisanten.

Met succes want dat beroep werd intussen door de deputatie volledig en ontvankelijk verklaard waardoor de uitgereikte vergunning voorlopig geschorst werd en het dossier dus verder zal onderzocht worden.

Wordt vervolgd ...

Update : er stond verkeerdelijk gemeld dat er een 'bezwaarschrift' werd opgesteld en ingediend, dat moet een 'beroep' zijn.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?