Houtkap Krabos en Zavelput moet natuurwaarde verhogen

In januari en februari 2022 wordt er gewerkt in het Krabos en speelbos Zavelput, gelegen aan de Drasop in Buizingen. De werken kaderen in het natuur- en erfgoedbeheerplan ‘Krabos en Zavelput’ waarmee de stad Halle en de partners van Plan Boommarter de natuurwaarde van dit bosgebied rond het Hallerbos stapsgewijs verhogen. De houtkap van een deel bos rond de Zavelput start op dinsdag 11 januari 2022.

Waarom deze werken?

"We willen de monotone naaldhoutplantage vervangen door een gevarieerde mix van inheems loofbos en Brabantse heide", laten de Halse stadsdiensten weten. "Zo ontstaan meteen ook zonnige bosranden, rijk aan voedsel voor vogels en vlinders. Om zowel de visuele impact als de effecten op de bestaande bosfauna en -flora te beperken, is een planning uitgewerkt waarbij de werken stap voor stap uitgevoerd worden."

De eerste fase van de werken

In de eerste fase van de inrichtingswerken (januari - februari 2022) gaat het om de zones die in het blauw gemarkeerd zijn op bovenstaande kaart.

  • Op het plateau (1a): kap van een 6 meter brede strook Corsicaanse den aan de zuidwestelijke rand van het bos, zodat we daarna een streekeigen bosrand kunnen aanplanten.
  • In het lager gelegen deel (1c): uitdunnen van Corsicaanse den zodat we deze zone geleidelijk kunnen omvormen naar inheems loofbos.

Toegankelijkheid

Om de veiligheid te garanderen, sluit men sommige delen van het bos af tijdens de werkzaamheden.

Volgende fase

Later dit (voor)jaar zal met bordjes aangegeven worden welke paden en zones toegankelijk zijn voor welke gebruikers (voetgangers, spelende jeugd en fietsers). Ook de nodige fietssluizen en infoborden worden geplaatst.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?