Hotels voor 19 000 wilde bijen

Het Regionaal Landschap liet 200 bijenhotels bouwen waar 19 000 wilde bijen in terecht kunnen. Wie deelneemt aan bijencursussen of langskomt op evenementen kan een bijenhotel op de kop tikken.

 Van het nut van honingbijen is iedereen overtuigd. Maar wat weet je van de ongeveer 150 soorten ‘wilde’ bijen in Pajottenland & Zennevallei? Veruit de meeste wilde bijen leven alleen en vormen geen onderdeel van een groot volk. Het zijn bedrijvige dieren met namen als metselbijen, behangersbijen, zandbijen... Ze zijn nuttig als bestuivers (méér nog dan honingbijen), volstrekt ongevaarlijk en leuk om te koesteren in je eigen omgeving. Zonder wilde bijen immers minder fruit, groenten, bloemen en natuur.

Alle bijen hebben het moeilijk. Je kan hen helpen met meer en diverse bloemen, minder pesticiden en een ‘bijenhotel’ (houtblok met gaatjes in geboord, of gebundelde holle stengels). Veel wilde bijen graven zelf een gangetje in de grond, andere gebruiken bestaande gaatjes. Deze laatsten kan je goed helpen door een bijenhotel op te hangen. De gaatjes in het bijenhotel zijn een nestplaats en stuifmeelopslagruimte. De wilde bijen leggen er eitjes in die uitkomen in voorjaar of zomer.

200 bijenhotels voor 19 000 wilde bijen

Als steuntje voor de wilde bijen in Pajottenland & Zennevallei liet het Regionaal Landschap 200 bijenhotels maken. In elke houtblok werden 95 gaatjes geboord, wat dus plaats geeft voor exacte 200 x 95 = 19 000 wilde bijen in onze regio. De bijenhotels worden dit voorjaar bezorgd aan mensen die deelnemen aan bijencursussen of langskomen op evenementen. Je kan er telkens ook een zakje bloemenzaad voor bijenakkertjes bij krijgen, ter beschikking gesteld door de dienst landbouw van provincie Vlaams-Brabant.

Schrijnwerker Nick Debonne van Meubelle in Lennik heeft de nieuwe insectenhotels eigenhandig met veel vakmanschap en liefde gemaakt, een indrukwekkend werkje. Hij stelde zelf een aantal verbeteringen voor, zoals afgeschuinde bovenkant. Nick is heel geëngageerd rond natuur en geeft ook in z’n eigen tuin aandacht aan insecten. Een goede gelegenheid dus om ook even promo te maken voor de cursussen over wilde bijen en aanleg van bloemenweide die binnenkort doorgaan in de regio (zie linken hieronder).

Enkele boeiende weetjes:

Elke wilde bijensoort heeft voorkeur voor een bepaalde diameter van geboorde gaatjes, net zoals vogels voor de opening in nestkasten.  Bijen leggen eitjes in compartimenten achter elkaar en metselen die dan elke op een eigen manier dicht: modder, hars, gekauwde bladeren…

Het eerste eitje dat uitkomt is een mannetje en die bevrucht dan de vrouwtjes die uit de andere eitjes komen.  ‘Wild’ betekent enkel dat ze zonder imker leven: ze zijn niet agressief want ze hebben geen enkele reden om je te steken (omdat ze geen kolonie te beschermen hebben).

 Meer info:

Bouwplan bijenhotel en info over zakjes bloemenzaad op pagina over bijen van www.pajot-zenne.be ( www.pajot-zenne.be/projecten/natuur/koesterburen/bijen/6979 )

Cursussen wilde bijen in Halle, Beersel en Gooik: www.facebook.com/landschappajotzenne/posts/471847619605858 (bijna volzet)

Cursus bloemenweide aanleggen op 13/5 in Gooik: http://inverde.be/cursus/2988

 Deze actie is deel van de campagne Leve de tuin, met steun van provincie Vlaams-Brabant.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?