Hoofdwegen Ruisbroek weer open vanaf 30 juni 2018

Op donderdag 28  juni wordt de toplaag asfalt aangelegd in de Stationsstraat en de Paul Gilsonlaan.  De voorlopige wegmarkering wordt ook aangebracht en vanaf 30 juni worden de hoofdwegen in Ruisbroek opnieuw opengesteld.

 Zowel de inwoners als de bezoekers van Ruisbroek zullen niet langer de lokale omleiding moeten gebruiken.  Dit is vooral goed nieuws voor de inwoners die langs de lokale omleidingen wonen als voor de handelaars die nu opnieuw vlot bereikbaar zullen zijn.

 Bart Keymolen, schepen van Openbare Werken: “De rioleringswerken werden volledig afgewerkt waardoor ook de grootste hinder voorbij is. Op dit moment wordt de Beemdstraat onder handen genomen. Hier wordt enkel de bovenbouw van de wegen en de voetpaden vernieuwd. Aansluitend wordt de bestaande verharding in de Kerkstraat en op het Kerkplein opgebroken en wordt er een nieuwe laag asfalt gelegd. Mits gunstige weersomstandigheden zou alles afgewerkt moeten zijn tegen het einde van de zomer.”

 Jan Desmeth, Schepen van Mobiliteit: “Tijdens de zomervakantie in augustus zullen we de hoofdwegen een paar dagen opnieuw moeten afsluiten om de definitieve en duurzame wegmarkeringen aan te brengen. Deze kunnen enkel worden aangebracht bij relatief warm weer en nadat de asfaltlaag meerdere weken heeft kunnen uitdrogen. De duurzame kunststoflagen hebben een langere levensduur dan gewone verfmarkeringen. Dat is belangrijk om in de toekomst zo weinig mogelijk de hoofdwegen te moeten afsluiten. We gebruiken ze om fietssuggestiestroken en zebrapaden aan te brengen maar ook om de kruispunten te accentueren, zodat de weggebruikers zien dat er een kruising aankomt met zijwegen. Zoals tijdens de infoavonden in 2015 en 2016 reeds meegedeeld, hebben we de Boomkwekerijstraat tussen het station en de Pieter Cornelisstraat blijvend in éénrichting gebracht en zullen de Kerkstraat en de Gieterijstraat in de komende maanden definitief omgevormd worden tot woonerven.”

 Meer info vind je op de gemeentelijke website: www.sint-pieters-leeuw.be.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?